09.07.2024 09:00
Euro 2024
Nastavno na uvodni članak o ključnim pitanjima iz područja prava intelektualnog vlasništva vezano za održavanje nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024 koji smo ranije objavili u ovom tekstu autorica će se fokusirati na formalna prava intelektualnog vlasništva i to na prava žiga i industrijskog dizajna kojima su zaštićeni primjerice nazivi natjecanja Euro 2024, slogani, amblemi, pehar, logotipi i maskota natjecanja te će izložiti najvažnije smjernice vezano za korištenje spomenutih zaštićenih simbola  nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024.

Naime, kako bi upoznala sve dionike ovog natjecanja, kao i samu javnost sa svojim pravima i omogućila im njihovo zakonito korištenje, UEFA, kao glavni organizator prvenstva izdala je Obavijesti i smjernice za uporabu žigova Euro 20241, a čiji ćemo sadržaj, u najvažnijim crtama, na ovom mjestu i izložiti.

Naime, kako iz same Obavijesti i smjernica proizlazi, UEFA je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva vezanih za održavanje nogometnog prvenstva Euro 2024. Svrha i cilj ostvarivanja formalne zaštite (registracije) prava intelektualnog vlasništva od strane UEFA-e, kako se u samom tekstu Obavijesti i smjernica ističe, prvenstveno je spriječiti treće strane u neovlaštenom i protupravnom korištenju njezinih simbola vezano za nogometno prvenstvo Euro 2024, a povrh toga omogućiti potrošačima, primarno nogometnim navijačima  pouzdanje u podrijetlo proizvoda, odnosno usluge kako bi bili sigurni da oni proizvodi i usluge obilježeni zaštićenim simbolima UEFA Euro 2024 nedvojbeno i potječu od same UEFA-e ili njezinih službenih partnera, poput televizijskih kuća, sponzora i drugih partnera, primatelja UEFA-ine licencije. U suprotnom, naglašava se, potrošači se izlažu riziku od uporabe krivotvorenih proizvoda i usluga, koji su gotovo u pravilu ispod visokih standarda kvalitete UEFA-e.

U nastavku teksta donosimo primjere zaštićenih simbola (pojmova i vizualnih izraza) UEFA-e vezano za održavanje nogometnog prvenstva Euro 2024.

1. Pojmovi
  • “EURO 2024”
  • “UEFA EURO 2024”
  • “UEFA EUROPEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP”
  • “THE EUROS”
  • “UNITED BY FOOTBALL. VEREINT IM HERZEN EUROPAS.”

2. Logotipi i amblemi
Prema UEFA-inim smjernicama za uporabu njezinih zaštićenih simbola proizlazi u najbitnijem to da UEFA neće dopustiti neovlaštenu komercijalnu upotrebu svojih prava intelektualnog vlasništva i da će odlučno poduzimati mjere za njezino sprječavanje.  Međutim, uporaba zaštićenih  simbola vezano za održavanje nogometnog prvenstva Euro 2024.  isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe je dopuštena, pa ako pojedinac rabi UEFA-ine žigove, primjerice za privatnu zabavu svom domu, za takvu uporabu neće biti potrebno posebno odobrenje od strane UEFA-e.

Maja Bilić Paulić, odvjetnica^ 1 Cjeloviti tekst Obavijesti i smjernica za uporabu žigova Euro 2024 na engleskom jeziku dostupan je na sljedećoj poveznici.

TurizamTuristički vodiči bitni su sudionici u pružanju usluga u turizmu te imaju značaj utjecaj na sveukupne dojmove turista koji samostalno ili u sklopu organiziranih turističkih putovanja posjećuju odabranu turističku destinaciju na području naše zemlje.  U nastavku  pišemo o tome tko sve i uz koje uvjete i obveze smije pružati usluge turističkog vodiča.

Internetska trgovina omogućila je znatan porast prodaje kućnih ljubimaca u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, pri čemu se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja. Glavni cilj ovog članka je ukazati na problematiku ilegalne trgovine kućnim ljubimcima, pri kojoj je ugroženo ne samo zdravlje i dobrobit životinja, nego i javno zdravlje te zaštita tržišta i potrošača od prijevara pri prodaji kućnih ljubimaca.

Od 1. siječnja 2024. godine drugim se dohotkom smatraju primici po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljeni od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iznad propisanog iznosa. S obzirom na to da se u praksi javlja čitav niz dilema i pitanja u vezi poreznog tretmana napojnica, autor u članku donosi pregled svega što je potrebno znati oko navedene problematike.

Osim pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u objektima u građevini (sobama, apartmanima i kućama za odmor) iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sve većem broju odlučuju se i na pružanje usluga smještaja u objektima na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru tj. pružanja usluga kampiranja.  Koje uvjete moraju ispuniti objekti  za kampiranje iznajmljivača i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te kojih se obveza i zabrana pritom pružatelji usluga kampiranja moraju pridržavati s motrišta ugostiteljskih propisa, pišemo u nastavku ovoga članka.

U jeku aktualne sveprisutne euforije oko održavanja UEFA Europskog prvenstva u nogometu Euro 2024., kako za zemlju domaćina, organizatora, tako i za sve ostale dionike ovog  nedvojbeno jednog od najvećih sportskih događaja nekog pojedinačnog sporta i jednog od najgledanijih sportskih  natjecanja na cijelom svijetu općenito, istražili smo neke od ključnih aspekata prava intelektualnog vlasništva vezanih za sam događaj, a koje treba imati na umu.

Ovaj članak prvi je u serijalu tekstova o važnim pravnim pitanjima koja se odnose na nogometno prvenstvo UEFA Euro 2024. koje ćemo objavljivati u predstojećem razdoblju s ciljem podizanja svijesti i edukacije javnosti o istima.