Rezultati pretraživanja

Naručitelj Predmet Područje Datum
Grad Sisak, Sisak nabava telekomunikacijskih usluga i prijenos podataka putem interneta na razdoblje od 24 mjeseca Usluge 16.02.2024
Grad Split, Split usluge mjerenja kvalitete zraka na Karepovcu Usluge 16.02.2024
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate Roba 16.02.2024
Promet d.o.o., Split ulja sklopova i motorna ulja Roba 15.02.2024
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb nadzor nad izgradnjom BC Varaždin-Ivanec-Krapina,faza I; Izgradnja sj.kolnika BC na dionici od čv. Varaždin do čv. C.Tužno (uk.sj.krakove čv.),uk. križanje sa ŽC2061 na poz.čv. Vidovec L= 7,5 km Usluge 14.02.2024
Obala i parkovi d.o.o., Preko nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga Roba 14.02.2024
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb spojni pribor za kabele (čahure i stopice) Roba 14.02.2024
Grad Bjelovar, Bjelovar usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine Usluge 14.02.2024
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula-Pola ispitivanje hidranata Usluge 14.02.2024
Grad Kaštela, Kaštel Sućurac zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja u sklonište i sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina za 2024. godinu Usluge 13.02.2024
Prikazuje se 1 - 10 od 15467 rezultata