Rezultati pretraživanja

Naručitelj Predmet Područje Datum
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar, Zagreb vanjske stručne informatičke usluge za potrebe izgradnje informacijskih sustava ISeVO i ISpPU u sklopu projekta e-Sveučilišta Usluge 17.05.2023
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb pružanje usluga pohrane arhivskog i dokumentarnog gradiva za potrebe KBC Sestre milosrdnice Usluge 17.05.2023
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje, Grupa 1- Servis i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u objektima PrP-a Rijeka Usluge 17.05.2023
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik Usluge 16.05.2023
HEP-Plin d.o.o., Osijek plinoenergetska oprema (grupa 1.) Roba 16.05.2023
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje na području Rijeka istok- Zvonimirova ulica Radovi 16.05.2023
Osnovna škola Josipa Kozarca sustav pametnog vrtlarenja s edukacijama Usluge 16.05.2023
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb TS 35-10(20) kV Črnkovci Radovi 16.05.2023
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupe 3. i 4.) Usluge 16.05.2023
Državne nekretnine d.o.o., Zagreb usluge održavanja parkovnih i perivojnih površina (grupa I.) Usluge 16.05.2023
Prikazuje se 1 - 10 od 14802 rezultata