Rezultati pretraživanja

Naručitelj Predmet Područje Datum
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb izrada i montaža sklopa za podizanje rotora turbine Usluge 21.09.2023
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka popravak i održavanje pasivne opreme na lokalnoj računalnoj mreži Usluge 21.09.2023
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga Usluge 21.09.2023
Grad Zadar, Zadar nabava STEM opreme za osnovne škole Grada Zadra (grupa 2.) Roba 21.09.2023
Ministarstvo zdravstva, Zagreb savjetod. usluga osposoblj. zaposlenika bolničkih zdrav. ustanova i unapređenja procesa (osposobljavanje za primjenu akred. stand. i unapre. procesa na temelju rezul. samoprocjene bolnice) Usluge 20.09.2023
Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Vojnić izgradnja proširenja vodovodne mreže -naselja Široka Rijeka i Ključar (grupa 2.) Radovi 20.09.2023
Varkom d.o.o., Varaždin dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, UPOV Varaždin Radovi 18.09.2023
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb peleti Roba 18.09.2023
Zaprešić d.o.o., Zaprešić mješovita nabava rezervnih dijelova i usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN van jamstvenog roka na razdoblje od jedne (1) godine Roba 15.09.2023
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb sanacija mosta preko potoka Veličanka na državnoj cesti oznake DC38, dionica 002 u km 7+857, u Požegi Radovi 15.09.2023
Prikazuje se 1 - 10 od 15072 rezultata