Rezultati pretraživanja

Naziv Vrsta propisa Datum objave
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (13) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 01.01.2020
Zakon o konvalidaciji (1) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 08.10.1997
Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (3) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 01.01.2006
Zakon o zaštiti biljnih sorti (6) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 01.01.2019
Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija (1) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 15.07.1997
Zakon o Plovputu, Split (1) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 22.07.1997
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije (2) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 03.07.1999
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (4) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 23.07.2013
Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (2) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 01.01.2023
Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (3) - Važeći redakcijski pročišćeni tekst Zakoni 08.05.2013
Prikazuje se 1 - 10 od 10192 rezultata