Rezultati pretraživanja

Naziv Vrsta Datum
Izjava o pristupanju dugu predložak 08.05.2023
Osporavanje tražbine od strane stečajnog vjerovnika predložak 08.05.2023
Prijedlog za nastavak parničnog postupka predložak 08.05.2023
Prijedlog za produženje roka predložak 08.05.2023
Tužba radi utvrđenja osnovanosti osporavanja u predstečajnom postupku predložak 08.05.2023
Tužba radi utvrđenja osporene tražbine u predstečajnom postupku predložak 08.05.2023
Žalba protiv rješenja predložak 08.05.2023
Žalba protiv rješenja o imenovanju stečajnog upravitelja predložak 08.05.2023
Žalba protiv rješenja o odbijanju osobnoga zahtjeva za razrješenje predložak 08.05.2023
Žalba protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka predložak 08.05.2023
Prikazuje se 1 - 10 od 369 rezultata