18.06.2024 13:40

Euro 2024
U jeku aktualne sveprisutne euforije oko održavanja UEFA Europskog prvenstva u nogometu Euro 2024., kako za zemlju domaćina, organizatora, tako i za sve ostale dionike ovog  nedvojbeno jednog od najvećih sportskih događaja nekog pojedinačnog sporta i jednog od najgledanijih sportskih  natjecanja na cijelom svijetu općenito, istražili smo neke od ključnih aspekata prava intelektualnog vlasništva vezanih za sam događaj, a koje treba imati na umu.

Ovaj članak prvi je u serijalu tekstova o važnim pravnim pitanjima koja se odnose na nogometno prvenstvo UEFA Euro 2024. koje ćemo objavljivati u predstojećem razdoblju s ciljem podizanja svijesti i edukacije javnosti o istima.

Pravo žiga i industrijskog dizajna

UEFA je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva, kako formalnih (kao što su žigovi i industrijski dizajn) tako i onih neformalnih (kao što su know-how i povjerljive informacije) vezanih za održavanje nogometnog prvenstva Euro 2024. Nazivi natjecanja Euro 2024, zajedno sa sloganom, amblemom, peharom, logotipom, maskotom i pripadajućim znakovima razlikovanja zaštićeni su registriranim žigovima i/ili industrijskim dizajnom od strane same UEFA-a.

UEFA, kao glavni organizator prvenstva, ima stroge propise za zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva i za očekivati da će na terenu u visokom stupnju pripravnosti imati svoje zastupnike koji će budno pratiti povrede prava intelektualnog vlasništva te poduzimati mjere za njihovo sprječavanje i sankcioniranje.

Sukladno Obavijesti i smjernicama za uporabu žigova Euro 2024. koje je izdala sama UEFA1 , UEFA neće tolerirati neovlaštenu komercijalnu upotrebu svojih žigova i predano će sprječavati svaku zlouporabu svojih prava.

Pravo emitiranja

Prava emitiranja za Euro 2024. važan su aspekt upravljanja intelektualnim vlasništvom ovog sportskog događaja. UEFA prodaje ova prava emiterima diljem svijeta, a svaki neovlašteni streaming ili emitiranje utakmica predstavlja povredu UEFA-inih prava, što može rezultirati strogim kaznama. Oni poslovni subjekti koji žele prikazivati utakmice na javnim mjestima moraju ishoditi odgovarajuća dopuštenja od strane UEFA-e kako bi osigurali zakonito korištenje prava i izbjegli moguće kazne.

Pravo na vlastitu sliku igrača

Pravo na vlastitu sliku igrača koji sudjeluju na Euru 2024. još je jedan aspekt prava intelektualnog vlasništva s kojim treba pažljivo postupati. Za nogometaše neka ključna prava na sliku uključuju igračevo ime, lik, potpis, karikaturu, osobni izgled pa čak i broj na dresu. Korištenje lika igrača u reklamnim ili promotivnim materijalima bez odgovarajućeg pristanka nije dopušteno te može dovesti do pravnih problema.

Trgovina službenim UEFA proizvodima

Službeni proizvodi nogometnog prvenstva Euro 2024., uključujući dresove, kape, različite suvenire i ostale proizvode zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva, prvenstveno pravom žiga. Svi oni koji bi htjeli proizvoditi ili stavljati na tržište proizvode povezane sa sportskim događajem za to moraju prethodno ishoditi dopuštenje od strane same UEFA-e i s njom zaključiti ugovor o licenciranju. Krivotvorena roba ne samo da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva svojih nositelja, već sa sobom nosi ozbiljne ekonomske i društvene posljedice, poput gubitka prihoda i narušavanje ugleda nositelja prava, a također doprinosi i gubitku radnih mjesta te predstavlja ozbiljne zdravstvene rizike za potrošače budući da krivotvoreni proizvodi u pravilu ne udovoljavaju europskim standardima zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.

Digitalni sadržaj i društvene mreže

Digitalno okruženje i društvene mreže nose osobite izazove vezane za zakonito korištenje prava intelektualnog vlasništva UEFA-e. Internetske platforme očekivano će biti preplavljene sadržajem za Euro 2024., od službenih objava do sadržaja koji će postavljati privatni korisnici.  Iako se potiče dijeljenje sadržaja i angažman korisnika, korištenje službenih snimki i drugog zaštićenog sadržaja, poput zaštićenih žigova i industrijskog dizajna bez dopuštenja može rezultirati obavijestima o uklanjanju i potencijalnim pravnim postupcima iniciranima od strane same UEFA-e. Stvaratelji sadržaja trebali bi voditi računa o ovim ograničenjima i tražiti odgovarajuća dopuštenja kada je to potrebno. Kako je i sama najavila, UEFA će aktivno pratiti objave vezano za ovo nogometno prvenstvo i štititi svoja prava intelektualnog vlasništva na svim internetskim platformama, uključujući i društvene mreže, stoga je dobivanje odgovarajućih dopuštenja  ključno.

Marketing iz zasjede

Marketing iz zasjede je tip gerila marketinga, a definira se kao marketing na događajima na kojima oglašivači ne plate sponzorstvo, ali se ipak oglašavaju. Ovakav tip marketinga predstavlja još jedno izuzetno važno pravno pitanje i temu koju ćemo posebno obraditi. Na ovom mjestu ćemo samo istaknuti kako je UEFA zauzela čvrst stav protiv takve oglašivačke prakse kako bi zaštitila interese službenih sponzora i aktivno će raditi na njezinu suzbijanju. Oni poslovni subjekti koji nisu službeni sponzori ovog nogometnog prvenstva pozvani su izbjegavati sve one marketinške strategije koje impliciraju bilo kakvu službenu povezanost s natjecanjem.

Zaključak

Euro 2024. nije samo sportski događaj bez presedana već puno više od toga. Događaj je to koji predstavlja izuzetnu priliku za razne gospodarske subjekte, stoga nosi goleme izazove promatrajući iz perspektive prava intelektualnog vlasništva. Poštivanjem zaštićenih prava intelektualnog vlasništva, prvenstveno prava žiga i dizajna, zatim osiguravanjem odgovarajućih prava emitiranja i prodaje, odgovornim upravljanjem digitalnim sadržajem, izbjegavanjem marketinga iz zasjede i poštivanjem prava na vlastitu sliku igrača, svi dionici ovog sportskog događaja, uključujući i same navijače  mogu uživati u turniru i od njega ostvariti određene vlastite komercijalne interese, a da pritom postupaju zakonito i ne povrjeđuju tuđa prava i interese.

Maja Bilić Paulić, odvjetnica^ 1 Tekst Obavijesti i smjernica za uporabu žigova Euro 2024. na engleskom jeziku dostupan na sljedećoj poveznici

TurizamTuristički vodiči bitni su sudionici u pružanju usluga u turizmu te imaju značaj utjecaj na sveukupne dojmove turista koji samostalno ili u sklopu organiziranih turističkih putovanja posjećuju odabranu turističku destinaciju na području naše zemlje.  U nastavku  pišemo o tome tko sve i uz koje uvjete i obveze smije pružati usluge turističkog vodiča.

Nastavno na uvodni članak o ključnim pitanjima iz područja prava intelektualnog vlasništva vezano za održavanje nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024 koji smo ranije objavili u ovom tekstu autorica će se fokusirati na formalna prava intelektualnog vlasništva i to na prava žiga i industrijskog dizajna kojima su zaštićeni primjerice nazivi natjecanja Euro 2024, slogani, amblemi, pehar, logotipi i maskota natjecanja te će izložiti najvažnije smjernice vezano za korištenje spomenutih zaštićenih simbola  nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024.

Internetska trgovina omogućila je znatan porast prodaje kućnih ljubimaca u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, pri čemu se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja. Glavni cilj ovog članka je ukazati na problematiku ilegalne trgovine kućnim ljubimcima, pri kojoj je ugroženo ne samo zdravlje i dobrobit životinja, nego i javno zdravlje te zaštita tržišta i potrošača od prijevara pri prodaji kućnih ljubimaca.

Od 1. siječnja 2024. godine drugim se dohotkom smatraju primici po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljeni od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iznad propisanog iznosa. S obzirom na to da se u praksi javlja čitav niz dilema i pitanja u vezi poreznog tretmana napojnica, autor u članku donosi pregled svega što je potrebno znati oko navedene problematike.

Osim pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u objektima u građevini (sobama, apartmanima i kućama za odmor) iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sve većem broju odlučuju se i na pružanje usluga smještaja u objektima na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru tj. pružanja usluga kampiranja.  Koje uvjete moraju ispuniti objekti  za kampiranje iznajmljivača i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te kojih se obveza i zabrana pritom pružatelji usluga kampiranja moraju pridržavati s motrišta ugostiteljskih propisa, pišemo u nastavku ovoga članka.