Pokazatelji poslovanja

Što su pokazatelji poslovanja?

Godišnji financijski izvještaji sadrže puno podataka iz kojih je moguće analizirati poslovanje nekog poduzeća po raznim kriterijima. Poslovanje se može procijeniti i izvedenim pokazateljima gdje su određeni podaci iz financijskih izvještaja stavljeni u međusobni odnos.

Otvaranjem kartice određenog subjekta na portalu InSOLVE, moguće je dobiti brzi uvid u selekciju izdvojenih relevantnih pokazatelja subjekta, kao što su npr. status bankovnog računa, ROA (prosječni povrat investitora na ukupnu imovinu društva), EBITDA marža (operativna dobit bez troškova amortizacije), kao i pregledati njegov bonitet.

Na kartici „Poslovanje“, ispod samih financijskih izvještaja, korisniku je dostupan detaljan pregled izvedenih pokazatelja, kategoriziranih po narednim područjima: Profitabilnost, Likvidnost, Zaduženost, Aktivnost, Kvaliteta novčanog toka, i Zaposlenost.

Korištenjem portala InSOLVE možete brzo dobiti uvid u Vama relevantne pokazatelje poslovanja poslovnih partnera i konkurenata.

ili se prijavite ovdje.