Kreditini rejting

Što je bonitetna ocjena?

Bonitetna ocjena je kategorizacija tvrtke u odgovarajući razred temeljem posebne metodologije koja obuhvaća detaljnu analizu poslovanja u prethodnoj godini.

Na portalu InSOLVE, dostupni subjekti kategorizirani su u 6 razreda, od C do AAA. Dodijeljena ocjena temelji se na izračunu ekonomske dodane vrijednosti i na sposobnosti očuvanja financijske stabilnosti poduzeća. Uspoređuje se ostvareni povrat za investitore u poduzeće sa zahtijevanom povratom, uzimajući u obzir i dospijeće kratkoročnih financijskih obveza. Izračunat je na temelju javno dostupnih financijskih podataka sukladno metodologiji analize uspješnosti poslovanja poduzeća razvijenoj od strane renomirane međunarodne revizijske, porezne i savjetodavne tvrtke Mazars.

Iako bonitet može ukazati na određene poteškoće u poslovanju tvrtke (ili nedostatak istih), moguće je da bi na osnovi detaljne analize šire financijske dokumentacije izračun rejtinga bio različit u odnosu na izračun prikazan na portalu InSOLVE, tako da se isti mora promatrati uzimajući u obzir ograničenja javno dostupnih podataka.

InSOLVE Bonitet Vam omogućuje brzu procjenu promatranog subjekta, što može biti korisno u procesima odabira poslovnih suradnika ili pri analizi konkurenata.

ili se prijavite ovdje.