Sudski registar

Želite saznati je li najavljeno brisanje Vašeg poslovnog partnera iz sudskog registra?

Brisanje, najave brisanja i druge objave poput promjene članova uprave, adrese ili naziva subjekta objavljuju se u sudskom registru.

Na portalu InSOLVE pristupite trajnoj arhivi svih objava za traženi subjekt. Sve objave moguće je pregledati i preuzeti izravno na portalu.

Uz uvid u arhivu objava sudskog registra moguće je za odabrane subjekte aktivirati uslugu InSOLVE Business tracker.

Pomoću usluge InSOLVE Business tracker jednostavno odaberite subjekte koje želite pratiti i budite pravovremeno obaviješteni o svim promjenama u objavama sudskog registra!

ili se prijavite ovdje.