Insolvencijski postupci

Jeste li ikada propustili rok za prijavu tražbine?

InSOLVE pruža ažurne obavijesti o svim procesnim radnjama u insolvencijskim postupcima koje se objavljuju u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama FINA-e i e-oglasnoj ploči.

Insolvencijski postupci obuhvaćaju: objave stečajeva, predstečajeva, likvidacija te stečaja potrošača. Osim po postupcima, objave je moguće razvrstati po izvoru (e-oglasna ploča, FINA, Narodne novine) i sudu (FINA, Općinski građanski sud u Zagrebu, općinski sudovi, trgovački sudovi). Na portalu se trajno arhiviraju sve prikupljene objave od prethodnog dana za svaki tip postupka.

Bitno obilježje prikaza svake objave je međusobna povezanost sadržaja. Primjerice, pregledom objave stečaja subjekta, poveznicom možete pristupiti objavama sudskog registra i financijskim podacima subjekta.

Uz uvid u arhivu objava insolvencijskih postupaka moguće je za odabrane subjekte aktivirati uslugu InSOLVE Business tracker.

Pomoću usluge InSOLVE Business tracker jednostavno odaberite subjekte koje želite pratiti i budite pravovremeno obaviješteni o svim insolvencijskim postupcima!

ili se prijavite ovdje.