Pretplata i usluge

Zaštita privatnosti

Portal InSOLVE, u vlasništvu društva LEXPERA d.o.o., OIB: 79506290597, Tuškanova 37, Zagreb (dalje: Pružatelj usluge), obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja internetske stranice www.insolve.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Svrhe obrade osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhe pružanja usluge korištenja portala InSOLVE, što obuhvaća postupak registracije korisnika, plaćanje korištenja usluge, korisničku podršku, odgovaranje na vaše upite ili zahtjeve, slanje na adresu elektroničke pošte koja sadrži obavijesti o događajima, sadržajima i ponudama (newsletter) te korištenje internetske stranice www.insolve.hr.

Prikupljamo i obrađujemo samo nužne podatke koji su potrebni za ostvarenje svrhe obrade.

Prilikom registracije obrađujemo sljedeće osobne podatke: korisničko ime, lozinku, naziv naručitelja, ime i prezime odgovorne osobe, adresu elektroničke pošte, OIB naručitelja, adresu, telefon, telefaks i žiro račun/IBAN.

Vaše osobne podatke obrađujemo u marketinške svrhe (informiranje o postojećim i novim sadržajima Portala i uslugama Pružatelja usluge). Privola za obradu podataka u marketinške svrhe slobodno je dana i u svakom trenutku može se povući. Privola se može povući zahtjevom ispitanika poslanim na elektroničku poštu službenika za zaštitu osobnih podataka, a pojedinačno odjavom s newslettera.

U svrhu istraživanja korisničkog iskustva na elektroničku poštu naših korisnika dostavit ćemo neobvezujuće i anonimne anketne upitnike o zadovoljstvu korištenjem naših usluga.

Dostavljanje osobnih podataka drugim primateljima

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima, osim u slučaju ako nas vi za to ovlastite ili u slučaju zakonske obveze, odnosno zahtjeva koji se odnosi na zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Po potrebi, osobni podaci prosljeđivat će se i pouzdanim ugovornim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Zaštita osobnih podataka

Vaše osobne podatke štitimo tehničkim i organizacijskim zaštitnim mjerama, vodeći računa da se obrađuju samo nužni podaci uz minimalno razdoblje pohrane, ovisno o svrsi obrade te kontinuirano educiramo naše zaposlenike o zakonskoj regulativi u području zaštite osobnih podataka.

Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Ako smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo u vezi zaštite osobnih podataka, možete Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Vaša prava u obradi osobnih podataka

Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka možete zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke obrađujemo te zahtijevati njihov ispravak ili ograničenje obrade te ako je primjenjivo, brisanje i prijenos podataka. Svoj korisnički račun možete izbrisati u svakom trenutku, ali u tom slučaju više nećete moći koristiti usluge Portala dostupne registriranim korisnicima.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte dpo.osoba@domena.iusinfo.hr. Svaki zahtjev/upit bit će riješen najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Kolačići

Kolačići su malene datoteke koje internetska stranica stvara kad je posjetite te ih sprema na vaše računalo. U kolačićima su spremljene postavke za internetsku stranicu, veličinu slova, jezik, itd. Postoje dvije vrste kolačića: kolačići prve osobe, dakle internetske stranice na kojoj se nalazite te kolačići trećih osoba, koji su kreirani od stranih internetskih stranica koje na stranici na kojoj se nalazite imaju uključene razne sadržaje (oglasi, analize, društvene mreže).

Naša internetska stranica koristi sljedeće kolačiće:

Privremeni kolačić se stvara kada otvorite našu naslovnu stranicu. Privremeni kolačić koristi se za pohranu informacija poput odabira jezika, kartice na kojoj se nalazite, veličine slova, itd. Privremeni kolačić briše se čim zatvorite karticu web preglednika.

Trajni kolačić omogućava da internetska stranica upamti vaše osobne postavke za dulje vremensko razdoblje (vaše postavke o kolačićima, veličinu slova, itd.). Trajni kolačić se sprema na određeno vrijeme. Po isteku određenog vremena trajni kolačić se briše i morate ponoviti određene korake (ponovna potvrda o korištenju kolačića, ponovno podešavanje veličine slova, itd.).

Kolačić trećih osoba se koristi za razne online analize, online oglašavanje, društvene mreže, itd.

Isključivanje kolačića

Postavke za kolačiće možete pratiti i izmijeniti u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite web preglednik koji koristite:

Ako isključite kolačiće, možete onemogućiti određene funkcionalnosti internetske stranice, što može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu adekvatno ili u potpunosti koristiti.

Facebook društveni dodaci (Facebook Social Plugins)

Ova internetska stranica koristi društvene programske dodatke („Social Plug-in“) društvene mreže facebook.com, kojom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“). Programski dodaci prepoznatljivi su na jednom od Facebook logotipova (bijelo slovo „f” na plavoj podlozi ili ikona „palac gore”) ili su označeni s dodatkom „Facebook Social Plug-In”.

Prilikom posjete našoj Facebook stranici, redovito ne prikupljamo i ne obrađujemo Vaše osobne podatke. Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php