Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o., Pag