Pretplata i usluge

Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

Poboljšanje učinkovitosti pozadinskih procesa rada

Kratki opis projekta

Lexpera d.o.o. potpisala je 4. veljače 2020. s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “ Poboljšanje učinkovitosti pozadinskih procesa rada“, broj projekta: KK.03.2.1.19.0276. Provedba projekta je sufinancirana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Poboljšanje učinkovitosti pozadinskih procesa rada postići će se uvođenjem programskih rješenja kojima se osigurava automatizacija sustava pružanja usluga, povećava sigurnost informacija te omogućava centralni pristup podacima što će pridonijeti optimizaciji poslovnih procesa, rastu produktivnosti i olakšavanju rada, kvalitetnijoj usluzi, kvalitetnijoj komunikaciji s korisnicima i poštivanju njihovih želja.

Cilj projekta je povećati konkurentnost, učinkovitost poslovanja i tržišni udio u području pružanja online pravnih usluga na domaćem i inozemnom tržištu. Projektom se želi postići optimizacija poslovnih procesa u tvrtki što će pridonijeti povećanju efikasnosti poslovanja, pojednostavljenju rada zaposlenicima i snižavanju troškova.

Očekivani rezultati projekta

  • Rast kvalitete usluga
  • Optimizirani poslovni procesi
  • Rast konkurentnosti poduzeća
  • Zapošljavanje dvoje novih djelatnika/djelatnica
  • Povećanje prihoda od prodaje za 42% u razdoblju od dvije godine od završetka projekta

Ukupna vrijednost projekta

1.994.614,46 kn

Prihvatljivi troškovi

1.595.691,57 kn

EU sufinanciranje projekta

998.902,92 kn

Razdoblje provedbe projekta

4.2.2020. do 1.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija

Zvonimir Šmer, email: zvonimir.smer@iusinfo.hr, tel.: +3851 5999 918