Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu