Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.