Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju - Nevažeći