Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava (1997) - Nevažeći