Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Drenovački vodovod d.o.o., Drenovci