Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno d.o.o., Vrgorac