Odluka o proglašenju projekta » Frapa Resort Medine« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske