Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Valpovo