Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalije d.o.o., Ilok