Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod Osijek d.o.o., Osijek