Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama