Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije