Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za reosiguranje