Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina i Općina Raše, Kršana, Sv. Nedelje i Pićna