Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalno Duga Resa d.o.o., Duga Resa