Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti - (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama - koćama