Pravilnik o prirodnim mineralnim, izvorskim i stolnim vodama