Pravilnik o kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje druge ugovorne strane i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane