Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu