Plan dodjele za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u frekvencijskom pojasu 3400 - 3800 MHz