Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova