Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika