ADK-ARHITEKTURA DESIGN KODŽOMAN, d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor u stečaju