PIK VRBOVEC plus d.o.o.

, Vrbovec
Datum ažuriranja: 6.7.2022.
OIB: 41976933718
MBS: 081180282
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 15.6.2018.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Zagrebačka ulica 148
Grad: Vrbovec
Poštanski ured: 10340 Vrbovec
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 43458 1.558.464.192206.843.744 1.855.980.771246.330.980 PirHGBYZMDJrc e
Poslovni prihodi - 1.555.246.327206.416.660 1.850.657.729245.624.491 Wf@ZpofLbJCDC d
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - 19,0 % rSSq&R m
EBITDA -244-32 98.954.58213.133.530 145.910.11319.365.600 MXQc€ZQxkkI v
EBITDA marža (%) - 6,4 % 7,9 % TbzJw X
EBIT -244-32 49.384.2986.554.423 78.679.57910.442.575 C@DGiED€#n z
EBIT marža (%) - 3,2 % 4,3 % qYvLy J
Neto dobit 13418 1.422.379188.782 32.621.7944.329.656 Hn@rOPUxf# O
Operativni novčani tok -226-30 -149.896.627-19.894.701 244.574.38832.460.600 pCxJcTzUiGv L
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -1,2 % 2,8 % 5,1 % ZŁfi@ z
Financijske obveze - 1.224.654.190162.539.543 991.047.284131.534.579 LSjaRsbymun p
Koeficijent tekuće likvidnosti 1119,6 2,5 2,0 OCK v
Omjer duga i EBITDA - 12,4 6,8 Pxv q
Stupanj vlastitog financiranja (%) 99,9 % 14,0 % 17,7 % NF&xQD R
Omjer duga i vlastitog kapitala - 5,0 3,6 bdr p
Broj zaposlenika - 1.344 1.721 mW€Ui k
Prosječna mjesečna neto plaća - 6.420852 5.515732 OrFnj n

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

AISLE HoldCo dioničko društvo za upravljanje, pod MBS: 081179147, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 88035992407 , OIB:FmzxtBkqnsN , jedini osnivač d.o.o.
lFWsKNaAV#EASPniKAGqCjYxLW Povezani subjekti (63)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Irena Jendriš , OIB:MeZzBC#ITOL , član uprave xEdlnOsAlghFZZpgCLBnfhtB$hbyCGJ&ZWS&iEVVlwfwkZŁZRbx@RhmQQcpFsz@
fWkmDGt€€wmBoC& Povezani subjekti (1)
Slaven Ružić , OIB:WchBhhPMkxp , predsjednik uprave ClGUPiryAaŁs&TedzHlg€OTGNdqSWQKŁuTDHxjgDPvCcWploCEVEŁRquRŁHrxZc
pQŁ€iPWlPhiRIMxpey Povezani subjekti (2)

Nadzorni odbor

Mišel Klasić , OIB:CQS#FAcjPwy , član nadzornog odbora cvLwTSMXqCYmYGdXAhiaQjyvJJvKŁbŁŁgttsWbv#kStvjjztijcBnVhy&WmJcCYPDZFlSqAfsnv€vDLfQBhVŁ€SKL#vŁ
ulXi#esKd Povezani subjekti (1)
HIDO LAJTMAN , OIB:Obxi&OŁfiDz , član nadzornog odbora KHzaaCPFG$ZX$BrGQNERRBBBgptCpSkix&vms@HxOmDiuD&hLIpSeriJFxzrONVuQxf€MEUS
FMDk@ZNcsMw Povezani subjekti (17)
Tina Mikša Brusić , OIB:hiREGUlh#DW , zamjenik predsjednika nadzornog odbora jBROS@e€VHtXNSo@LmkX€CWuM€sZjgdZOojCToHQ€uxptLErYWZ$QmXgkcCTKEUujUIepmkdeUZKLmAA#AAMHiJiRCXwmtFzZCFZCfCss&W$NNV€cBZJEHnBKfNmOuxrOfrJgh@U@OaKLNVEmZUkU$vRUEOdSWd@Flm
nbMX$DELvndw&KJŁvaM Povezani subjekti (3)
FABRIS GORDANA , OIB:XSqaucSaChq , član nadzornog odbora dFghoiaBYgPqŁkxOSTIWndyOT@BX$jjCjFJXPVbgfuBmHiqv&OŁHzLCŁNSNrhCGv@MG#aa€&x
Povezani subjekti (7)
SOTIRIOS YANNOPOULOS , OIB:iwzcLGrMLbm , predsjednik nadzornog odbora jbIYCKK@IqŁcnLp$cwVcQCQRUJcBMceVhZMbDoxPPBuGiTLRcLOVw€WgLxDzoIqlLk$O€Oxu€FMONJoA@KfBNJejDlPLk€hHQJ#€Y@SNTaXqrHTCJC&djpYCFRLT€lJŁeF€EOqhŁyRntrux$SNCiCDeg
qyyHsŁOoRXLmJOtZa&lRClQ Povezani subjekti (4)

Podaci o subjektu

OIB: 41976933718

Ulica: Zagrebačka ulica 148

Grad: Vrbovec

Županija: Zagrebačka

Email: RZQArig@bgYTWxaNyC€bUiLrDZiI

Telefon: GYNdFhhnc€d

Fax: FqZqFr#WiŁos

Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: poljoprivredna djelatnost; ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište; potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda; stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika; proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja; oplođivanje domaćih životinja; trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom; gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda; savjetodavna djelatnost u području ribarstva; djelatnost gospodarskog ribolova na moru; ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost; djelatnost akvakulture; prerada i konzerviranje mesa; proizvodnja mesnih proizvoda; proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti; prerada i konzerviranje voća i povrća; proizvodnja sokova od voća i povrća; proizvodnja i prerada mliječnih proizvoda; proizvodnja sira; proizvodnja pripremljene hrane za životinje; proizvodnja šećera; proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda; prerada čaja i kave; proizvodnja začina; djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina; proizvodnja gotove hrane i jela; proizvodnja homogeniziranih prehrambenh pripravaka i dijetetske hrane; proizvodnja pića; gospodarenje šumama; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca; prerada drva; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge zdravstvenom turizmu; turističke usluge u kongresnom turizmu; turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma; turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu; usluge turističkog ronjenja; usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge; pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); djelatnost iznajmljivanja automobila, kombi vozila, autobusa, kamiona, motocikala, mopeda, prikolica, poluprikolica i kamp prikolica; provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; održavanje i popravak motornih vozila; usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; stručni poslovi prostornog uređenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; djelatnost ispitivanja; djelatnost prethodnih istraživanja; skladištenje robe; ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala; iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; računalne i srodne djelatnosti; administrativne djelatnosti; dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija; poslovanje s nusproizvodima i od njih dobivenim proizvodima; čišćenje svih vrsta objekata; sportska priprema; sportska rekreacija; sportska poduka; organiziranje sportskog natjecanja; vođenje sportskih natjecanja; upravljanje i održavanje sportskom građevinom; pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; računovodstveni poslovi; upravljačke djelatnosti holding-društava; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj; djelatnost otpremništva; usluge pakiranja; proizvodnja sjemena; dorada sjemena; pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena; stavljanje na tržište sjemena; proizvodnja sadnog materijala; pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala; stavljanje na tržište sadnog materijala; uvoz sadnog materijala; djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje; proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla; promet gnojivima i poboljšivačima tla; zdravstvena zaštita bilja; proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta; poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja; ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara; obavljanje provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara; djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja slijedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise: rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline, iskljlučujući te uređaje i opremu u motornim vozilima, te nepokretnih protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara; proizvodnja namještaja; proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala; proizvodnja proizvoda od papira i kartona; proizvodnja proizvoda od plastike; proizvodnja proizvoda od porculana i keramike; proizvodnja proizvoda od metala; proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; proizvodnja drvene, aluminijske i PVC stolarije; popravak elektroničke i optičke opreme; popravak električne opreme; popravak računala i komunikacijske opreme; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; popravak obuće i proizvoda od kože; djelatnost privatne zaštite; stručni poslovi zaštite na radu; djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija