KONZUM plus d.o.o.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 29.3.2022.
OIB: 62226620908
MBS: 081180016
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 14.6.2018.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Marijana Čavića 1 /a
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

12.025.836.186 HRK1.596.102.752 €
+12,4 %

ROA

5,5 %
+ 0,6 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

10,7 %
+ 17,8 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

1.022.872.094 HRK135.758.457 € (8,5 %)
+17,0 % (+ 0,3 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,5
+ 0,1

Omjer duga i EBITDA

4,2
-0,6

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 43458 7.657.406.3821.016.312.480 10.034.836.7411.331.851.714 fEDŁS@bwmVvwCo MrXyDnIUygeŁM@
Poslovni prihodi - 7.655.147.1351.016.012.627 10.032.127.8341.331.492.181 BH&dQ$Ql#BBVbf xXmCCZcnrfNROm
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - 31,1 % deAFŁ apqxf$
EBITDA -244-32 556.661.99473.881.743 702.282.79393.208.945 rCSpWdiHR&M dcgpQQhoMBOtH
EBITDA marža (%) - 7,3 % 7,0 % z$B#s vŁyrR
EBIT -244-32 104.728.38513.899.845 81.650.82010.836.926 ŁHtQN@GASaŁ CaWoKIBldn@
EBIT marža (%) - 1,4 % 0,8 % $YtUi vSREb
Neto dobit 13418 -114.841.564-15.242.095 -253.473.748-33.641.748 McY&ACjiMp uuFZfTqktUV
Operativni novčani tok -226-30 1.216.865.497161.505.806 1.087.353.192144.316.569 EUEoŁ$lHtoN ŁtfBanIeZZtyJ
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -1,2 % 1,6 % 1,3 % w€NBy Le&pX
Financijske obveze - 4.617.543.230612.853.305 4.626.393.333614.027.916 yYq&FXbudcvBf YFliFU$hLKOqr
Koeficijent tekuće likvidnosti 1119,6 0,5 0,4 zs& Prd
Omjer duga i EBITDA - 8,3 6,6 h#H Rei
Stupanj vlastitog financiranja (%) 99,9 % 0,0 % -7,1 % qDk$RD HQgIWQ
Omjer duga i vlastitog kapitala - -1848,8 -10,3 GKBIL nKŁ
Broj zaposlenika - 7063 10161 KLkff r€NGY
Prosječna mjesečna neto plaća - 4.755631 4.581608 HhCxB qŁQHD

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, pod MBS: 081179147, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 88035992407 , OIB:@KjdcvEqVWN , jedini član d.o.o.
@RTXGeEKSwByYhTZEaBxEjMvho Povezani subjekti (63)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Zoran Mitreski , OIB:IpbAixzbwNl , predsjednik uprave rdlv@QCErBJDrkoeRjqbsp@ujJqŁIXiTonguM#thHDfeF€wSEfPqUa&toCmMR#n
IobVKwcjdCiXNKywsxma Povezani subjekti (10)
Uroš Kalinić , OIB:ymOyr#yrgnc , član uprave na$wCptAvaBNH&Nr$yQugwBB#vpbSE&$BUIcWIICrBLYleSlA€ŁbrHllZAASOb&zeAyŁZwjtvetVYVciKpcSjLuVop
cVvzhvImYtfyuWLK@€sNQ Povezani subjekti (4)
Tomislav Bagić , OIB:&YwjsJSnqkJ , član uprave P@atzOokoŁi@pVSQImNCIYsDfMHXca&tjP$UiS$OTDNnŁobQbAmancrdz$hrwLJrMŁnuAp€NXzŁ#rtUE&mXwŁPRxsB
ZBgEDJRBnS#agctPhohŁq Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

JAMES PEARSON , OIB:fwlFZVJc#H$ , zamjenik predsjednika nadzornog odbora thoYIUpnyDaajVJkgYhpyBbiValnŁvGfWGzxDk$yAp&PFNP$uur$LPzR€S€dmpyreETqeGŁlfgA$sWVGewyO#$Qcv#eFGOII@YKrcrvvJLULTG#jMZnub@wNhdvŁAyWXYCdhkyUpBpCfq&V#RRmZanKHKjNns
v&su&IvfPqyplEYXFRLj Povezani subjekti (6)
Fabris Peruško , OIB:enTZ&pN$T€X , predsjednik nadzornog odbora Li#E&NjiGwkgZ&tVPsByXkIEbdwFpMcgyfPvhIKudLV€@NXlgaa#bhsCeZhGI#VkQrBKHMME€dnBlKwDxPkOSA€GcrWŁCBzIgEN&DQYTWbWtfHynVpwelDjSlfYqNKCFVG@YOstZ$Ot$NY€kEAPLdNE@shXlfKJTWAnipj#iQ$P
yHWzm$Uq€€exRJLwxHNOr#W#fw Povezani subjekti (48)
FABRIS GORDANA , OIB:PAJY€QOV@gy , član nadzornog odbora $bQvMKvepdWyssUCJVbMwDW$KRŁn
Povezani subjekti (9)
HIDO LAJTMAN , OIB:QcUiT#VwYBg , član nadzornog odbora FyLCZWNWD&HyzqquegGdNdeCV#D€
X&&AiQjBukA Povezani subjekti (18)

Podaci o subjektu

OIB: 62226620908

Ulica: Ulica Marijana Čavića 1 /a

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: nuNCgXijyeWuq#tDgvvHVYwaH&fi

Telefon: Po$KezRPL&H

Fax: ZrBfiiLBMequ

Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u zdravstvenom turizmu; turističke usluge u kongresnom turizmu; turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma; turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu; usluge turističkog ronjenja; usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge; pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); djelatnost iznajmljivanja automobila, kombi vozila, autobusa, kamiona, motocikala, mopeda, prikolica, poluprikolica i kamp prikolica; provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting); usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; stručni poslovi prostornog uređenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; djelatnost ispitivanja; djelatnost prethodnih istraživanja; upravljačke djelatnosti hodling-društava; djelatnost otpremništva; računovodstveni poslovi; prerada i konzerviranje mesa; proizvodnja mesnih proizvoda; proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti; poljoprivredna djelatnost; ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište; potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda; stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika; usluge pakiranja; gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda; savjetodavna djelatnost u području ribarstva; djelatnost gospodarskog ribolova na moru; ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost; djelatnost akvakulture; prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki; prerada i konzerviranje voća i povrća; proizvodnja sokova od voća i povrća; proizvodnja i prerada mliječnih proizvoda; proizvodnja sira; proizvodnja sladoleda; proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda; proizvodnja kruha; proizvodnja peciva, slastičarskih proizvoda i kolača; proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja suhe tjestenine; proizvodnja pića; proizvodnja tekstila; proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna; pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; gospodarenje šumama; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca; prerada drva; proizvodnja celuloze; proizvodnja papira i kartona; proizvodnja namještaja; proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala; proizvodnja proizvoda od papira i kartona; proizvodnja proizvoda od plastike; proizvodnja proizvoda od porculana i keramike; proizvodnja proizvoda od metala; distribucija i prodaja pesticida; pružanje usluga tretiranja pesticidima; zdravstvena zaštita bilja; proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta; poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja; izdavačka djelatnost; priprema i izrada tiskarske forme; tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, te djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija; umnožavanje snimljenih zapisa; djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija; proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje; proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata; proizvodnja proizvoda od gume; proizvodnja aparata za kućanstvo; proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme; proizvodnja motocikala; proizvodnja bicikala; proizvodnja igara i igračaka; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost oporabe otpada; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost zbrinjavanja otpada; gospodarenje otpadom; djelatnost ispitivanja i analiza otpada; pružanje usluga parkiranja; proizvodnja naftnih derivata; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; poslovanje s nusproizvodima i od njih dobivenim proizvodima; kurirske usluge; univerzalna poštanska usluga; zamjenske poštanske usluge; ostale poštanske usluge; skladištenje robe; osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnh mjera - zaštite od požara, gašenje početnih požara