Fond za financiranje razgradnje NEK

, Zagreb
Datum ažuriranja: 4.2.2021.
MBS: 080645483
Pravni oblik: dr.o.(druga osoba za koje je upis propisan zakonom)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 22.2.2008.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Vjekoslava Heinzela 70 A
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - C t
Poslovni prihodi - - - E E
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - s B
EBITDA - - - @ L
EBITDA marža (%) - - - w m
EBIT - - - p G
EBIT marža (%) - - - n n
Neto dobit - - - Y V
Operativni novčani tok - - - w q
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - h r
Financijske obveze - - - X J
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - u $
Omjer duga i EBITDA - - - t h
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - l P
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - e i
Broj zaposlenika - - - Y X
Prosječna mjesečna neto plaća - - - W J

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Republika Hrvatska , OIB:&rOXFONBmpa , osnivač
Povezani subjekti (498)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Josip Lebegner , OIB:QRtqsBQJHvy , direktor ŁIRLVomOORpdrnGYlTeWcEbcPyergHOPUDrGG#yeUYbIhuBCljlvjYW#m
u$cJ#nGD

Podaci o subjektu

Ulica: Ulica Vjekoslava Heinzela 70 A

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Djelatnosti: poslovi u svezi s prikupljanjem, očuvanjem i povećanjem vrijednosti sredstava za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva sukladno članku; 10. i 11. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (˝Narodne novine - Međunarodni ugovori˝, br. 9/02); drugi poslovi određeni statutom Fonda