DIV GRUPA d.o.o.

, Samobor
Datum ažuriranja: 2.5.2022.
OIB: 33890755814
MBS: 080127368
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 245.736.800 kuna / 32.614.878,23 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 14.8.1993.
Vrsta postupka: Otvoren predstečaj
Ulica: Bobovica 10 A
Grad: Samobor
Poštanski ured: 10430 Samobor
Djelatnost po NKD2007: 2594
Podružnice (1)
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 522.624.11369.364.140 554.174.20573.551.557 488.840.31064.880.259 EcewTN&bI&m Ł
Poslovni prihodi 515.418.87768.407.841 549.063.14772.873.203 476.551.92863.249.310 z$AVAblYByy u
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 32,5 % 6,5 % -13,2 % RANG@€ i
EBITDA 109.302.74114.506.967 114.051.48815.137.234 81.655.19810.837.507 dYQt$cwROu O
EBITDA marža (%) 21,2 % 20,8 % 17,1 % GKp€ŁK q
EBIT 90.488.55912.009.896 94.055.24512.483.276 51.168.2936.791.200 ŁUEAQLLjpf S
EBIT marža (%) 17,6 % 17,1 % 10,7 % ŁveKU J
Neto dobit 82.870.67510.998.829 80.292.64910.656.666 38.674.5335.132.993 giHEzJKXkt s
Operativni novčani tok 34.061.2784.520.708 197.368.49026.195.300 -62.015.137-8.230.823 nETBCW@kec I
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 6,7 % 6,7 % 3,0 % EiSsR Ł
Financijske obveze 303.080.46740.225.691 243.343.44232.297.225 574.051.98776.189.792 O€p&wgXWDlF K
Koeficijent tekuće likvidnosti 2,2 1,5 1,8 zil Y
Omjer duga i EBITDA 2,8 2,1 7,0 Z$l M
Stupanj vlastitog financiranja (%) 55,7 % 58,2 % 48,4 % Q@Ygfw m
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,4 0,3 0,7 Ydf s
Broj zaposlenika 736 742 740 HyL I
Prosječna mjesečna neto plaća 5.364712 5.441722 5.330707 lDvxd $

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Vedrana Debeljak , OIB:k€qyakzcmIW , član društva
HFoRgJWŁ#€zez€Ro Povezani subjekti (3)
DEBELJAK VJERA , OIB:aŁVjDHQl€oo , član društva
FMs&xWVŁscxFzY Povezani subjekti (1)
Tomislav Debeljak , OIB:yj@raxzI&Zc , član društva
ReSAvDSxbRtHBBIe€fLi#bKLdSzexu&PSagxCŁ Povezani subjekti (11)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Vedrana Debeljak , OIB:@ZeOYHEc&pR , prokurist
T$jrxiwUGddJuAnU Povezani subjekti (3)
Tomislav Debeljak , OIB:dugbQbŁirDm , predsjednik uprave CDHBWKMdyTebypd$caPqNqsgnVNBx$AŁu$
tQŁcGŁicuBŁSorsfdHcTYRRgTA&Km&Sfn&&N&Ł Povezani subjekti (11)
Marijo Vrbančić , OIB:TQIq&rgUnbO , prokurist
SYzdadbŁYJ Povezani subjekti (1)
Darko Pappo , OIB:FCXwyoalrvf , član uprave jduLKoVgA€Ta&TeZCMZaOewNNq#ECGp$mp
p#ERQvFYYKsib Povezani subjekti (3)
Marko Knežević , OIB:cTOYYSUREmh , prokurist
€auRdzOXuNkjVq Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Danijela Debeljak , OIB:&kVvFmblPXq , predsjednik nadzornog odbora
uoQjRXkNdTvBt$e&UuO
DEBELJAK VJERA , OIB:yqzncnŁbŁAG , zamjenik predsjednika nadzornog odbora
SKWhoK€ucvAVxX Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 33890755814

Ulica: Bobovica 10 A

Grad: Samobor

Županija: Zagrebačka

Email: GjhzhqGwBfA#Bu$

Telefon: S&lNXAlkM

Fax: MT@gSYxUCP

Temeljni kapital: 245.736.800 kuna / 32.614.878,23 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: zastupanje stranih pravnih osoba; proizvodnja metala; proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme; proizvodnja alatnih strojeva; proizvodnja strojeva za metalurgiju; proizvodnja ostalih strojeva za opću namjenu; proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; reciklaža; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; međunarodno otpremništvo; javni prijevoz tereta i robe u cestovnom prometu; javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; skladištenje robe; djelatnosti pakiranja; financijsko davanje u zakup (leasing); upravljačke djelatnosti holding-društava; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; računalne i srodne djelatnosti; obrada podataka; izrada i upravljanje bazama podataka; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; organiziranje izložba, sajmova, priredaba, aukcija; iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala; tehničko ispitivanje i analiza; čišćenje svih vrsta objekata; laboratorijska ispitivanja i umjeravanja mjerno regulacijske opreme i uređaja za temperaturu, tlak, toplinsku energiju, vlagu, struju, napon, otpor i dr.; financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (eng. forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (eng. factoring); usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje inoformacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; Usluge informacijskog društva; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; proizvodnja energije; prijenos, odnosno transport energije; skladištenje energije; distribucija energije; upravljanje energetskim objektima; opskrba energijom; trgovina energijom; organiziranje tržišta energijom; proizvodnja naftnih derivata; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; skladištenje ukapljenog naftnog plina; trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom; trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom; istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina; izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja; građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima; proizvodnja plina; proizvodnja prirodnog plina; transport plina; skladištenje plina; upravljanje terminalom za UPP; distribucija plina; organiziranje tržišta plina; trgovina plinom; opskrba plinom; provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača; prijevoz za vlastite potrebe; poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta; poslovi održavanja javnih cesta; ostali poslovi upravljanja javnim cestama; premještanje vozila; osposobljavanje kandidata za vozača; poslovi organiziranja vozačkih ispita; tehnički pregledi vozila; poslovi uvoza i izvoza NVO-a; proizvodnja naoružanja i vojne opreme (NVO); remont naoružanja i vojne opreme; promet naoružanja i vojne opreme; upravljanje željezničkom infrastrukturom; pružanje željezničkih usluga; djelatnost željezničkog prijevoza; upravljanje zračnom lukom; komercijalni zračni prijevoz; linijski zračni prijevoz; projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake zrakoplova i zrakoplovne komponente; djelatnost upravljanja i gospodarskog korištenja žičara; pomorska kabotaža; obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade - charter; popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova; istraživanje, ispitivanje, fotografiranje i/ili mjerenje mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske; djelatnost iznajmljivanja plovila; peljarenje; obavljanje statutarne certifikacije pomorskog objekat, te obavljanje stutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova; baždarenje brodova; teglenje i potiskivanje brodova i drugih pomorskih plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili teglenje); posredovanje pri zapošljavanju pomoraca; pomorski agencijski poslovi; spašavanje ili uklanjanje brodova ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu; tehničko održavanje vodnih putova; upravljanje lukom; lučke djelatnosti; prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima; javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu; privez i odvez brodova, jahti, ribarskih,sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata; ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala; prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina; ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme; ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razovja pomorskog prometa i lučke djelatnosti u otvorenim lukama npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, teglenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.; univerzalne poštanske usluge; zamjenske poštanske usluge; ostale poštanske usluge; djelatnost nakladnika; distribucija tiska; djelatnost javnog informiranja; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija; usluge s posebnom tarifom; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; audiovizualne djelatnosti; komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima; usluge certificiranja elektroničkog postpisa; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice; izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte; izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata; izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata; izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata; izrada elaborata katastarske izmjere; izrada elaborata tehničke reambulacije; izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik; izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu; izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina; izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničko vođenje katastra vodova; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izrada geodetskoga projekta; iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine; izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja; praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja; geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije; izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta; izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; stručni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskog projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; snimanje iz zraka; ispitivanje usklađenosti mjerila; ovjeravanje zakonitih mjerila; ispitivanje usklađenosti pakovina i boca kao mjernih spremnika; vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila; provođenje službenih mjerenja; pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje; prijevoz putnika u javnom prometu; održavanje javnih površina; održavanje nerazvrstanih cesta; tržnice na malo; održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika; obavljanje dimnjačarskih poslova; javna rasvjeta; upravljanje grobljem; djelatnost javne vodoopskrbe; detaljna melioracijska odvodnja; djelatnost javne odvodnje; djelatnost navodnjavanja; posebna djelatnost za potrebe upravljanja vodama; djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda; eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta; hidrografska izmjera mora; marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju; stručni poslovi zaštite okoliša; gospodarsko korištenje prirodnih dobara; djelatnost praćenja kvalitete zraka; djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora; djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora; djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka; djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise; djelatnost prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova; djelatnost uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari; stručni poslovi zaštite od buke; nuklearne djelatnosti; uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja,posebne opreme te radioaktivnog otpada, istrošenog nuklearnog goriva, iskorištenih izvora; djelatnost odlaganja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva u odlagalište bez namjere da se ponovno uključe u bilo koju djelatnost s radioaktivnim tvarima; obnavljanje stručnih poslova iz područja nuklearne sigurnosti; obavljanje poslova radiološke sigurnosti; zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva; stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja; promet izvora neionizirajućeg zračenja; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost oporabe otpada; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost zbrinjavanja otpada; gospodarenje otpadom; djelatnost ispitivanja i analize otpada; proizvodnja eksplozivnih tvari; promet eksplozivnih tvari; nabava eksplozivnih tvari; uporaba eksplozivnih tvari; reciklaža eksplozivnih tvari; neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari; djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija; poslovi humanitarnog razminiranja; poljoprivredna djelatnost; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; poljoprivredno-savjetodavna djelatnost; obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoh proizvodnji; ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda; proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerada u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa); proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina; promet sredstva za zaštitu bilja; ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe; poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama; proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja; certificiranje uređaja za primjenu sredstava zaštitu bilja; zdravstvena zaštita bilja; proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta; poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja; proizvodnja sjemena; dorada sjemena; pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena; stavljanje na tržište sjemena; proizvodnja sadnog materijala; pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala; stavljanje na tržište sadnog materijala; uvoz sadnog materijala; djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje; proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla; promet gnojivima i poboljšivačima tla; proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja; oplođivanje domaćih životinja; trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom; ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda; stavljanja u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda; proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda; promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda; promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda; farmakovigilancija; proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu; stavljanje u promet pribor i druge proizvode za uporabu u veterinarstvu; djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca; djelatnost zoološkog vrta; djelatnost skloništa za životinje; djelatnost prijevoza životinja; djelatnost uzgoja kućnih ljubimaca; djelatnost uzgoja, nabave i korištenja pokusnih životinja; gospodarenje lovištem i divljači; djelatnosti gospodarskog ribolova na moru; djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama; gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda; gospodarenje šumama; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca; djelatnosti prometa na veliko lijekovima; posredovanje lijekova; djelatnost uvoza lijeka; ispitivanje lijeka; proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekova; proizvodnja djelatne tvari; promet medicinskog proizvoda na veliko; promet medicinskih proizvoda na malo; uvoz medicinskih proizvoda; kliničko ispitivanje medicinskog proizvoda; proizvodnja, odnosno izrada medicinskih proizvoda; ocjenjivanje sukladnosti medicinskog proizvoda; djelatnosti proizvodnje i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe; izrada procjene opasnosti; osposobljavanje za rad na siguran način; ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu; provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme; upravljanje slobodnim zonama; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); socijalna usluga savjetovanja i pomaganja; socijalna usluga pomoći u kući; socijalna usluga psihosocijalne podrške; socijalna usluga rane intervencije; socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija); socijalna usluga boravka; socijalna usluga smještaja; socijalna usluga organiziranog stanovanja; djelatnost privatne zaštite; detektivska djelatnost; izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrada vanjskih planova; izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja; djelatnost ukrcaja osoba za naoružanu pratnju brodova; organiziranje i osiguravanje djelovanja arbitražnih sudova; organiziranje postupka mirenja; djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika; sportska priprema; sportska rekreacija; sportska poduka; organiziranje sportskog natjecanja; vođenje sportskih natjecanja; upravljanje i održavanje sportskom građevinom; priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno scenska djela); iznajmljivanje motornih vozila; održavanje i popravak motornih vozila; iznajmljivanje razglasa; iznajmljivanje rasvjete; promidžba (reklama i propaganda); organizacija seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, revija, te raznih zbavnih i promotivnih događaja; tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih oglasa, komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija; grafički dizajn; industrijski dizajn; usluge fotokopiranja i prijepisa; usluge prevođenja; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu; lijevanje željeza; lijevanje čelika; lijevanje lakih metala; proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; proizvodnja vrata i prozora od metala; proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda; proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom; kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha; obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala; proizvodnja sječiva; proizvodnja brava i okova; proizvodnja alata; proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda; proizvodnja ambalaže od lakih metala; proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga; proizvodnja zakovica i vijčane robe; proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila; proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja; proizvodnja crpki i kompresora; proizvodnja slavina i ventila; proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih pogonskih elemenata; proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo; proizvodnja strojeva za obradu metala; gradnja brodova i čamaca; pružanje usluga u trgovini; vađenje kamena; proizvodnja hrane i pića; proizvodnja tekstila; proizvodnja proizvoda od drva; proizvodnja proizvoda od gume; proizvodnja papira i kartona; proizvodnja stakla i proizvoda od stakla; proizvodnja cementa; proizvodnja vapna; proizvodnja gipsa; zemaljske usluge u zračnim lukama; međunarodni linijski pomorski promet; povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu; destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina