CERP

, Zagreb
Datum ažuriranja: 1.1.2019.
MBS: 080867246
Pravni oblik: dr.o.(druga osoba za koje je upis propisan zakonom)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 4.9.2013.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ivana Lučića 6
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - T &
Poslovni prihodi - - - l t
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - Q T
EBITDA - - - V W
EBITDA marža (%) - - - y S
EBIT - - - x P
EBIT marža (%) - - - F U
Neto dobit - - - o j
Operativni novčani tok - - - b X
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - Q S
Financijske obveze - - - T f
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - a q
Omjer duga i EBITDA - - - J $
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - A y
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - U $
Broj zaposlenika - - - D &
Prosječna mjesečna neto plaća - - - t $

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Republika Hrvatska , OIB:lNyHIvhcyC& , osnivač
Povezani subjekti (498)

Osobe ovlaštene za zastupanje

MILAN PLEĆAŠ , OIB:QdAfh€#aHOt , ravnatelj c$kUTcB@O$bJparTOarwnYtzYŁSs&Jblnyr&dtbEb#tAuTREvklŁWYGEHq&TKPA
Fawcwpvwb€mVtksFF

Podaci o subjektu

Ulica: Ivana Lučića 6

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Djelatnosti: upravljanje u svojstvu zakonskog zastupnika dionicama i udjelima, odnosno osnivačkim pravima, čiji je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska, ako se ta imovina odnosi na pravne osobe koje nisu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; upravljanje u svojstvu zakonskog zastupnika dionicama i udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka te ako upravljanje tom imovinom nije povjereno drugom tijelu posebnim zakonom; sudjelovanje u restrukturiranju trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima vlasničke ovlasti; stjecanje dionica i udjela; sudjelovanje u postupcima predstečajne nagodbe sukladno odredbama propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje i predstečajne nagodbe, u kojima Centar ima pravni položaj zakonskog zastupnika državnog portfelja dionica i poslovnih udjela, neovisno o njegovu vjerovničkom položaju; prijenos dionica bez naknade hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradaloga, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; u ime Republike Hrvatske i drugih imatelja dionica i udjela kojima upravlja, predlaganje članova skupština, nadzornih odbora i uprava u trgovačkim društvima čijim dionicama i udjelima upravlja; obavlja i druge djelatnosti određene Statutom ili posebnim propisima; kao javne ovlasti obavlja: utvrđuje procijenjenu i neprocijenjenu imovinu u postupku pretvorbe i privatizacije društvenih poduuzeća; u upravnom postupku prenosi dionice bez naknade HRVI-ju iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradaloga odnosno nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; izvršava pravomoćna rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama o utvrđivanju prava na naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; u pravnom postupku ukida rezervaciju dionica i poslovnih udjela, određenu zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa na procijenjenim nekretninama i rezervaciju dionica i poslovnih udjela izdanih u protuvrijednosti imovine uključene u vrijednosti društvenoga kapitala po knjigovodstvenoj vrijednosti, dok će rezervaciju određenu radi osiguranja naknade prijašnjim vlasnicima procijenjih nekretnina ukinuti pod uvjetom da u odnosu na te nekretnine nije podnesen zahtjev sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili je taj zahtjev pravomoćno odbijen, Izdavanje potvrda o usklađenosti geodetskog elaborata s uvjerenjem odnosno rješenjem Centra za restrukturiranje i prodaju ili uvjerenjem odnosno rješenjem njegovih pravnih prednika kojim se utvrđuju nekretnine koje su procijenjene u vrijednost društvenog kapitala društvenog poduzeća u postupku pretvorbe na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća odnosno koje su unesene u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije na temelju Zakona o privatizaciji, prije njegove predaje na pregled i potvrđivanje tijelu nadležnom za katastar, kao javnih isprava o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju