HEP d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 29.3.2022.
OIB: 28921978587
MBS: 080004306
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 9.8.1990.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica grada Vukovara 37
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 3513
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 9.413.863.6101.249.434.416 10.519.884.8371.396.228.660 9.434.037.0791.252.111.896 PCdvePiJeEerwt B
Poslovni prihodi 8.691.327.2021.153.537.355 9.315.238.1401.236.344.567 8.396.883.8411.114.458.005 SY@rpxGXp€CsA a
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 12,4 % 7,2 % -9,9 % JghAO F
EBITDA 177.569.46323.567.518 595.198.60978.996.431 1.033.400.277137.155.787 SiZDJoqNvME Ł
EBITDA marža (%) 2,0 % 6,4 % 12,3 % WfUbS G
EBIT 115.784.03015.367.182 535.194.29671.032.490 973.650.027129.225.566 XaJltxbcho U
EBIT marža (%) 1,3 % 5,7 % 11,6 % e&rhn p
Neto dobit 353.976.07546.980.699 1.107.307.661146.964.983 1.401.035.858185.949.414 p€zhAGyiczDWb G
Operativni novčani tok 1.171.444.609155.477.418 190.634.27725.301.517 1.319.761.859175.162.500 oNbiu&nuihmGB z
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 0,3 % 1,5 % 2,7 % RQTXo v
Financijske obveze 4.995.665.040663.038.694 4.635.764.554615.271.691 5.088.675.964675.383.365 lcZeXTQDR@YGG i
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,6 1,8 1,8 mQb I
Omjer duga i EBITDA 28,1 7,8 4,9 srB# W
Stupanj vlastitog financiranja (%) 73,4 % 74,5 % 74,6 % R$zE€Q M
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,2 0,2 0,2 gln l
Broj zaposlenika 441 470 475 bLt &
Prosječna mjesečna neto plaća 10.5621.402 10.7171.422 11.1491.480 Kalkdl J

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Vice Oršulić , OIB:fAZNAuKl@tq , član uprave GHjdPRsFWsZbHace€RFXXrHVzkrPXWApxqFmTnLTxXOXGfSsdPMTyWTUŁNkkgc
oArpjWVwLQGsgŁdqOTS€sHJmxb
Frane Barbarić , OIB:XqmFDgtUpNl , predsjednik uprave W$&XnE$NGvUxPŁQShqhwFyI€kKFNf€LPPExXWhECNYrlDyWGsOMkIWget
@sc€onHkEiKHy$ Povezani subjekti (1)
PETAR SPRČIĆ , OIB:ŁleimHd$stŁ , član uprave aRsgHyeTkYuiDfrjAŁQMŁ#SM€juzWQCApŁOWUD&pmtOdLDaD$dc&bhŁg€gidEk
&UWuzDQVO@CgfMlvB
Tomislav Šambić , OIB:$Iq€ztGeHAo , član uprave XubYlBwzGWJXtfOfz$Bt#JfmVUlDhPPrDi@abk#dVsokrr@YkONiGMtNPuDRWt
SwHYTKiuDOBdYIb$$jXMZSCm

Nadzorni odbor

Jelena Zrinski Berger , OIB:lwupLnhjHiZ , član nadzornog odbora xcTXswvK€hjulsUzZ#KTŁua
tdVyjWnXVvojYhL
Meri Uvodić , OIB:kVjIEFCBJ&x , član nadzornog odbora tHp@OZDBg#W@MtQJNŁ&I$ROPuqwpVqbM$sigoYhOgWBQOYXUt$
vCMt$czZJdiTmv
Goran Granić , OIB:YJCaKqbuXoi , predsjednik nadzornog odbora fQ@BWTc&a$ZAHwGnPPDlMqLyEV&KDZAkeLWM$YtKGXLz€J#jEDMeUCVuEF&AWRyA#vb&a#rwcyeveRz#bTFŁNbQbwhHwbstueLŁJn€IJRVCbd
gQsMBeCMzsYfA
Lukša Lulić , OIB:Gys$UpFpQSS , član nadzornog odbora pNdK&nyZu€PQVkaOrilYgkn
xPXWASWtP@ZcuByQL#ŁqBwiWQ#b Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 28921978587

Ulica: Ulica grada Vukovara 37

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: THl#sFfl#e

Telefon: QxGYLAT&HlM

Fax: ySZegzmBnAG

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: upravljanje elektroenergetskim sustavom; kupnja, prodaja i razmjena električne energije i plina; servisiranje vatrogasnih uređaja; uvoz i izvoz električne energije; zastupanje inozemnih tvrtki; nabava opreme i repromaterijala za izgradnju i korištenje elektroenergetskog sustava; međunarodni prijevoz stvari u cestovnom prometu; usluga kontrole kvalitete vode, tekućih i krutih goriva, maziva, turbo i trafo ulja, te drugih materijala; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pržanje usluga smještaja; Računalne i srodne djelatnosti; Pružanje internet usluga; prijenos i tranzit električne energije; izdavačka djelatnost; javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži; javne govorne usluge u pokretnoj elekomunikacijskoj mreži; davanje u najam telekomunikacijskih vodova; davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova; radiofuzijske usluge; usluge kabelske distribucije; usluge s dodanom vrijednosti; usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP); ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga; usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi; trgovina plinom; opskrba plinom