BRISAN

PBZ stambena štedionica d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 3.9.2022.
OIB: 28857005625
MBS: 080450256
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 115.000.000 kuna / 15.263.122,97 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 28.2.2003.
Vrsta postupka: Bez postupka
Datum brisanja: 1.9.2022
Ulica: Radnička cesta 44
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - v k
Poslovni prihodi - - - i V
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - r u
EBITDA - - - j l
EBITDA marža (%) - - - I $
EBIT - - - l e
EBIT marža (%) - - - Q e
Neto dobit - - - J i
Operativni novčani tok - - - N C
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - H E
Financijske obveze - - - p O
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - s a
Omjer duga i EBITDA - - - D F
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - c y
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - m f
Broj zaposlenika 18 18 - w t
Prosječna mjesečna neto plaća - - - U T

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Privreda banka Zagreb d.d., pod MBS: 080002817, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 02535697732 , OIB:TkLZV€pQmJz , jedini osnivač d.o.o.
Okl#NPKdXohyHRlRq€ Povezani subjekti (9)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Dražen Klarić , OIB:iEyJ&KeWtnI , član uprave UZhjhvbx€ZPlP@lssEHqm€RDEBFnbVxbdUCPŁOgcJasfSYjLRXsSm@bWHeffpt
WihtI##VsdekgMLsqlYzWD
Branimir Čosić , OIB:jfvfymHbpAt , predsjednik uprave VEK@fPoQ$lOtBXPKVtzHvXTŁC€jBOOQudxKIBuLWpjaXUruHjcsowz@€r
K#glmCnUaQJMHIgh

Nadzorni odbor

dr. sc. Damir Novotny , OIB:dXM&$kRJbYs , član nadzornog odbora ci€k#LXxzkqCgtC#bl#cTLG
TbqBvfjXKOQLsclPBqRm@sU Povezani subjekti (3)
Ivan Krolo , OIB:mJyqweg$YQb , predsjednik nadzornog odbora lJJJhRQNgtQhPXvVzsCeJgGEy&vszjSx$QxbFxIŁWqMhViiSAInJVrSECFRkcdT&bZm€gTQCjCIZTfpQTcsq&JbJ€sZAfddyWPF
&$jsmykgTizrdVBQŁ Povezani subjekti (1)
mr. sc. Davor Vodanović , OIB:riAR@cAu#Pd , zamjenik predsjednika nadzornog odbora FePCDZtUppFyRiIhEA$kdMdHtPu€Yj€riGauSwoDinhQlqopu$$t€lAyAIPulu$GrTQLIUOOSxCwlNcDgEKdnLs&GhtKg#YtraeRZdgannbHj
JNslMNgkYYgg Povezani subjekti (2)
Petar Sopek , OIB:TEggDnXZOFK , član nadzornog odbora pKjCeqwAqlT@UAfTmxJSC€q
FZAzjŁDnUECDajLC#i Povezani subjekti (1)
Robert Galić , OIB:Yw#ŁHMgeUrh , član nadzornog odbora FsIqadjexNBm@ŁyR&EqbvPq
jIvFRtSElSGPRzTAFieCVXJ@AO Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 28857005625

Ulica: Radnička cesta 44

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 115.000.000 kuna / 15.263.122,97 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: primanje novčanih depozita u domaćoj valuti radi namjenske stambene štednje uz mogućnost ugovaranja zaštitarske monetarne klauzule; primanje državnih poticajnih sredstava i upisivanje istih na štedne račune stambenih štediša u skladu sa Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje; odobravanje kredita za namjene iz čl. 8. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje; iznimno društvo može pribavljati i dodatna sredstva na financijskom tržištu samo radi podmirenja svojih obveza iz sklopljenih ugovora o stambenom kreditu, ako mu nisu dostatna sredstva pribavljena poslovima iz točl. 1. do 5. prethodnog stavka; izdavanje vrijednosnih papira u skladu s posebnim zakonom; sudjelovanje u kapitalu trgovačkih društava do 30% temeljnog kapitala društva i do 10% temeljnog kapitala društva.; društvo može neutrošena sredstva iz stavka 1. koristiti za: 1) ulaganja na financijskom tržištu, ako je povrat ulaganja osiguran bezuvjetnom bankarskom garancijom ili državnom garancijom na prvi poziv, 2) kupovinu prvorazrednih državnih vrijednosnih; papira, vrijednosnih papira s osiguranim državnim jamstvom ili s bankarskom garancijom, te vrijednosnih papira lokalne i područne (regionalne) samouprave, 3) plasman sredstava kod sigurnih kreditnih institucija, 4) sklapanje repo poslova sukladno aktima; Hrvatske narodne banke.