TOMMY d.o.o.

, Split
Datum ažuriranja: 19.5.2023.
OIB: 00278260010
MBS: 060007223
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 2.544.330 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Domovinskog rata 93
Grad: Split
Poštanski ured: 21000 Split
Djelatnost po NKD2007: 4711
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.852.961.674378.653.086 3.129.748.026415.388.948 3.153.822.343418.584.159 AWeUsNXzPFtuO X
Poslovni prihodi 2.844.272.739377.499.866 3.125.580.176414.835.779 3.148.136.860417.829.565 vA€nT#YPkMŁzW z
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 5,9 % 9,9 % 0,7 % yaTHmq Y
EBITDA 247.436.42132.840.457 327.837.04543.511.453 257.512.00734.177.717 RVT@qhRjcNz i
EBITDA marža (%) 8,7 % 10,5 % 8,2 % IuCik I
EBIT 153.422.10020.362.612 166.675.12522.121.591 80.547.24310.690.456 CwrsRUyweAv s
EBIT marža (%) 5,4 % 5,3 % 2,6 % mHdŁe k
Neto dobit 124.038.02616.462.675 122.632.94916.276.189 43.684.0765.797.873 lpiSHlHŁFQN E
Operativni novčani tok 199.250.51426.445.088 314.074.89341.684.902 211.279.98228.041.673 vxoŁjzneE€E z
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 10,1 % 10,9 % 4,8 % DQuph r
Financijske obveze 462.196.04961.343.958 1.000.587.360132.800.764 1.093.532.016145.136.640 EJQY@#fppFkSP i
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,6 0,7 0,7 jZL @
Omjer duga i EBITDA 1,9 3,1 4,2 Dme k
Stupanj vlastitog financiranja (%) 38,1 % 1,5 % 3,7 % SŁgml p
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,8 44,1 17,6 Pxx X
Broj zaposlenika 2.784 2.934 2.937 XTLDu X
Prosječna mjesečna neto plaća 5.411718 5.577740 5.855777 #tazK h

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Tomislav Mamić , OIB:zrpbQkEwm#N , jedini član d.o.o.
axQyQPwaxON$$X Povezani subjekti (5)

Osobe ovlaštene za zastupanje

JOŠKO RAĐA , OIB:fktCPMkZqFu , član uprave &JYlsBrcFqMdfkekZSSmwtEqŁRtWojAGKDTGXvFNbYvmTGOYriLHXZ€JEolbNUucqFTcQXMjM
FKX€YXyCUkFXzorEKCpJk Povezani subjekti (2)
ANTE JOSIĆ , OIB:ŁHjT&NtsIUV , predsjednik uprave h#SOgKlQtYypoEwXhXFVdaiFDtlcJEQMQpw€WceŁWYWLHX$OFwMVD
€yGSMLsfIGoImY€OyAFzF€EEW€my
MIKULIĆ ZORAN , OIB:WXTy#JSxplK , član uprave QraNRnDb€&AMwGb@AtC$NfzJrtwNcGHeMwuHlqtXTdn&WLdrYLREnq&rxRcexv€xvbŁŁSURPŁl
Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Marko Ivkošić , OIB:iqx@sfQEuQu , član nadzornog odbora
CxczCQUNPgdewH Povezani subjekti (3)
Ivica Pervan , OIB:$LdZEzCECHL , član nadzornog odbora
##e&OsAnCskcGPD@B Povezani subjekti (2)
Zoran Mamić , OIB:qEEMAvxUslq , predsjednik nadzornog odbora
Ws@vUnIWv Povezani subjekti (9)

Podaci o subjektu

OIB: 00278260010

Ulica: Ulica Domovinskog rata 93

Grad: Split

Županija: Splitsko-dalmatinska

Email: RAtdwtURoXJB&A

Telefon: T@DŁzEnibHQ

Fax: QQvvHYHnIqp

Temeljni kapital: 2.544.330 euro

Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; stručni poslovi prostornog uređenja; nadzor nad gradnjom; iznajmljivanje strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; računovodstvi poslovi; javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu; međunarodni linijski pomorski promet; poljoprivredna djelatnost; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; poljoprivredno-savjetodavna djelatnost; proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja; oplođivanje domaćih životinja; trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom; proizvodnja sjemena; dorada sjemena; pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena; stavljanje na tržište sjemena; proizvodnja sadnog materijala; pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala; stavljanje na tržište sadnog materijala; uvoz sadnog materijala; proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla; promet gnojivima i poboljšivačima tla; skupljanja otpada za potrebe drugih; prijevoza otpada za potrebe drugih; posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih; skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; uvoz otpada; izvoz otpada; djelatnost prijevoza opasnih tvari; djelatnost otpremništva; proizvodnja hrane i pića; djelatnost pakiranja; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; održavanje i popravak motornih vozila; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka, peći, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi; osposobljavanje radnika za rad na siguran način; osposobljavanje građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; upravljanje računalnom opremom i sustavom; servisiranje i održavanje računalne opreme; računarsko programiranje i savjetovanje; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); upravljanje slobodnim zonama; psihološka djelatnost; djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova; poslovi zaštite na radu; organizacija sajmova, seminara, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija i igara, tribina, priredbi, obiteljskih svečanosti; usluga informacijskog društva; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s tim; izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedispjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting); otkup dospjelih tražbina; izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj; popravak i instaliranje električke, elektroničke i optičke opreme; popravak i instaliranje strojeva i opreme; prrojektiranje, proizvodnja i servisiranje elektro i vodovodnih instalacija i uređaja; projektiranje, proizvodnja i servisiranje uređaja i opreme za ventilaciju, grijanje i hlađenje; popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i skladištenje roba i drugih materijala; usluge parkiranja; usluge javnih tržnica na malo; komunalni linijski prijevoz putnika; premještanje vozila; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu; agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu; obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter); pomorska kabotaža; peljarenje; pomorski agencijski poslovi; popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova; povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu; privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata; prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina; ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme; ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama; obrada podataka; uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima; djelatnost izrade, upravljanja i održavanja internetskih portala; izdavanje softvera; izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja informatike i računalnih djelatnosti; proizvodnja računala te električkih i optičkih proizvoda; popravak i instaliranje električke, elektroničke i optičke opreme; tečajevi za korištenje računala, informatičke opreme i programskih alata; djelatnost grafičkog dizajna; izdavačka djelatnost; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; audiovizualne djelatnosti; djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela; promet audiovizualnih djela; javno prikazivanje audiovizualnih djela; komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima; usluge certificiranja elektroničkog potpisa; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija; usluga s posebnom tarifom; djelatnost nakladnika; distribucija tika; djelatnost javnog informiranja; tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa; fotografske djelatnosti; usluge prijepisa i fotokopiranja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i reoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; djelatnost snimanja iz zraka; djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu, a koja je namijenjena stavljanju na tržište; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost ispitivanja i analize otpada; djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija; proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište; proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa); proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina; zdravstvena zaštita bilja; proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta; poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su nadređene mjere uništenja; distribucija i prodaja pesticida; pružanje usluga tretiranja pesticidima; djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje; proizvodnja duhana; promet duhana; djelatnost akvakulture; djelatnosti gospodarskog ribolova na moru; gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda; gospodarenje šumama; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca; djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe; djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina; djelatnosti zabavnih parkova; djelatnost zabavnih igara; pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; sportska priprema; sportska rekreacija; sportska poduka; organiziranje sportskog natjecanja; vođenje sportskih natjecanja; upravljanje i održavanje sportskom građevinom; frizerske usluge; djelatnost za njegu i održavanje tijela; usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car); iznajmljivanje motocikla, bicikli; taksi prijevoz na kopnu i vodi; djelatnost marina; usluge skladištenja plovila; trgovina plinom; opskrba plinom; transport plina; skladištenje plina; proizvodnja suvernira; proizvodnja nakita i srodnih proizvoda; proizvodnja imitacije nakita (bižuterije); proizvodnja tekstila; proizvodnja odjeće; proizvodnja kože i srodnih proizvoda; univerzalna poštanska usluga; zamjenske poštanske usluge; ostale poštanske usluge; Mjenjački poslovi.