INA, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 16.5.2023.
OIB: 27759560625
MBS: 080000604
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 31.10.1990.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Avenija Većeslava Holjevca 10
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 1920
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 21.924.434.6282.909.872.537 21.613.303.3522.868.578.320 14.220.552.4431.887.391.657 gQQFOPKvuKFIM& a
Poslovni prihodi 21.419.335.7842.842.834.400 21.430.301.9162.844.289.855 13.952.209.4261.851.776.419 wUhjzLxvmZxsp@ W
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 19,0 % 0,1 % -34,9 % rwOkHg U
EBITDA 2.932.631.458389.227.083 2.408.573.665319.672.661 493.615.09965.513.982 z@yu@rHDg$#&F w
EBITDA marža (%) 13,7 % 11,2 % 3,5 % €Łr&pb k
EBIT 1.353.530.597179.644.382 774.425.345102.783.907 -1.113.388.647-147.772.068 mXcbyXYPziv#b a
EBIT marža (%) 6,3 % 3,6 % -8,0 % krFNF o
Neto dobit 1.334.288.921177.090.573 655.571.15887.009.245 -932.758.665-123.798.350 iy$ysxgtxdnXF q
Operativni novčani tok 2.733.014.466362.733.355 2.503.723.037332.301.153 2.504.951.293332.464.171 NfVTFUoumTFCk V
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 6,5 % 3,5 % -5,6 % UNmpj t
Financijske obveze 2.130.180.140282.723.491 3.787.651.620502.707.760 2.515.118.287333.813.563 BtbkpAxlXW#Xu q
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,0 0,8 0,6 NEW s
Omjer duga i EBITDA 0,7 1,6 5,1 HrŁ t
Stupanj vlastitog financiranja (%) 59,1 % 53,9 % 52,3 % MitpNK Z
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,2 0,3 0,2 jx€ t
Broj zaposlenika 4.125 3.789 3.482 SoaDq k
Prosječna mjesečna neto plaća 9.8121.302 10.5251.397 10.4571.388 FcDWQY n

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Péter Ratatics , OIB:OzIPwzhytOh , predsjednik uprave zxŁsmMuf&jcBtAmICO&X$JFaTCJs@W$eayKykSvwiqbDrxUOKrejxwlpseYkCBifo€h#wteqZFuLnCpco$i
LxRmjNaGFzLtgI&UtQZXWNuKsBZCpv&&HZWoXR@mWnZwNROCrn$LO Povezani subjekti (2)
Zsombor Ádám Marton , OIB:dL€DG#huXWP , član uprave @PlHsN@bSsAou€@atXQB#qnkNXkQXVy€QJz€mHQdqZybcdKEJZuWHUUMhBzUjmE@#BXkF€umGsRayMHqNfH
@hbx&umWkN$#DV$haFfŁKlHPUDzUV#JGDfG
Krisztián Pulay , OIB:VYKbvYiJZKy , član uprave NF&kmlng&SZMdy$SApDvxeOfJQjqhiboEbvuXqOeZdju&Mmj#FhZVVBpwXbVB@€TwrHBDG$PbfVT$aj&kAv
cBCTpaG@APzcbeP@LEkftJR€vŁnuVteqBHcSuX
ŠIMOVIĆ HRVOJE , OIB:Yh&J$AiCzul , član uprave dYyŁaCSqDdpsShMqIbUC&JtmDjkOQVsGyIyUmrgFKiqzpukhoQahfsoTlL&xXDZnqj#JpyDW#PyUZ#@O€Cg
Povezani subjekti (4)
Marin Zovko , OIB:A$LgGZepbup , član uprave nGICIF#aywMDmQzU#qNoyUdZsfCuqKIiiLhsLWrxUdKqtyfQMEk€NGwTjpQjDFqonjaboHJeŁWUVJsl#Łri
lfJVcUOIbGIu
Miroslav Skalicki , OIB:OtcCKXDhE$G , član uprave ŁxsbJwEWjSdEIeO€HaŁnYxiFhnpac&JdqZKeqyFRXpebqpUe&Y&HFNoHPm#bGjznIAToTqOOVnQoSGVxTLe
DŁCYcrCOD€jLtwxTqVlK

Nadzorni odbor

JÓZSEF MOLNÁR , OIB:LKorX@ŁvJRC , zamjenik predsjednika nadzornog odbora I$EvnGhx&RbKQscdxbslbnASzRQAfrNFs$aPoAKNIepzqŁYŁ$aIUWmgb$r&VvhSKEWYURMu
xRec@€GizzQEEjzoGVŁU&EuXgMevUhDoolRDxJjc
László Uzsoki , OIB:uJCcfcNhLnR , član nadzornog odbora ŁRyyscH&rZRORviVZSvx@scftBSyD€@kmQEXwtegqMxDd#qm&HtOVw
UNuSEqKOyscnhBrKfmtPGq#ZCyRm$&KoPw$wieotWcUE
Zsuzsanna Eva Ortutay , OIB:gwTo#siHbFp , član nadzornog odbora kSUPLZeS&iuXrG#iA@AzkWvyMfirJUDNJGReNOcUxJXcsYhiŁJhKaMF
NccDmxsIiegOkuWUsamBa€TFu@ŁrAtys@ADBrLwcEBv@LJ@ujvup Povezani subjekti (1)
Domokos Szollár , OIB:uKlOJWOoyBI , član nadzornog odbora vmuRjqVjhjJ&ZJVzkALIK€I@sVuxU@IkDyŁRXyUDOLNFlNMFucjonz
@wdxeO$dOkbfygJEcslHzŁrCSeIpDxTZ@K#ItgUF
Damir Mikuljan , OIB:Hq&jkFVm$pA , predsjednik nadzornog odbora wCfŁ€FaeŁFLaWQBiolBQ&Yg
AJCHYMJcuTxcXXL&CT
Gabriel Szabó , OIB:BUA$QgSidmA , član nadzornog odbora #ZEYcev&€BRviXGfujKco€@#DfEzcvvpdb#ztD$yVAERqeXeJAe€TJ
R$cJU&a&ZJMiSGcNrqoRHozlKfHgpbQxWTK€Xkp€YYg$FHMQC&PuQBCjCwŁvu#M€yVMŁ&dv
Jasna Pipunić , OIB:HApyoH@gCTx , član nadzornog odbora etMcgUQg&gkzKeMiDp$MTeG
HtgJUbEP&c@WZrW
Branimir Škurla , OIB:uxpWhOcGfUb , član nadzornog odbora e#wHGdŁmFoAL$ExRoXMItxm
$Dd@@ykmBuy@K Povezani subjekti (3)
IVANČIĆ IVO , OIB:ZvVZWsmoumt , član nadzornog odbora Rp@upSMonO$DjgBuaBŁWDHn
Povezani subjekti (7)

Podaci o subjektu

OIB: 27759560625

Ulica: Avenija Većeslava Holjevca 10

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: xyCtrBK€HWqlO#w@oi

Telefon: JP&dsszU@Lm

Fax: vQqKBF$nfancPu

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Stručni poslovi zaštite okoliša; Postupanje s otpadom - skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji; Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija; Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u ˝S˝ izvedbi; Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću; Održavanje željezničkih tračnica; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; proizvodnja naftnih derivata; proizvodnja biogoriva; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; trgovanje, posredovanje i zastupnje na tržištu nafte i naftnih derivata; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinske energije; opskrba toplinskom energijom; transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina; izvođenje rudarskih istražnih radova; eksploatacija nafte i prirodnog plina; oplemenjivanje mineralnih sirovina; izrada rudarskih projekata; proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije; isporuka i prodaja plina iz vlastite proizvodnje; istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda; proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda; izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izrada elaborata izmjene, označivanja i održavanje državne granice; izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte; izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata; izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata; izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata; izrada elaborata katastarske izmjere; izrada elaborata tehničke reambulacije; izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik; izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu; izrada elaborata za homogenizacija katastarskog plana; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nakretnina; izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničko vođenje katastra vodova; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izrada geodetskoga projekta; iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine; izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja; praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja; geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije; izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta; izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; stručni nadzor nad radovima izrade elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; stručni nadzor nad radovima tehničkog vođenja katastra vodova; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; stručni nadzor nad radovima izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; stručni nadzor nad radovima izrade geodetskoga projekta; stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izradom elaborata iskočenja građevine; stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; umnožavanje snimljenih zapisa; mjenjački poslovi; postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje; punjenje plinskih boca i spremnika; održavanje i popravak plinskih boca, spremnika i trošila; popravak plinskih instalacija; poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom; stručni poslovi zaštite od požara; djelatnost privatne zaštite; detektivska djelatnost; ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanje u radnom okolišu; provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme; popravak i održavanje vatrogasnih aparata; obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava; skupljanje otpada za potrebe drugih; prijevoz otpada za potrebe drugih; posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih; skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada); odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; izvoz otpada; ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH; poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina; poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak; stručni poslovi zaštite od buke; stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja; proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; stručni poslovi zaštite okoliša; ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električni, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica; opskrba brodova i plovila pitkom vodom; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; pružanje usluga informacijskog društva; organizacija savjetovanja, seminara i tečajeva; računalne i srodne djelatnosti; proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela; djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring); usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, posloven strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; grafički dizajn; grafičko oblikovanje i priprema; djelatnost nakladnika; distribucija tiska; djelatnost javnog informiranja; uređenje interijera; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga; prijevoz za vlastite potrebe; usluge u željezničkom prijevozu; kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka; prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima; međunarodni linijski pomorski promet; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; izdavačka djelatnost; trgovina plinom; skladištenje plina; distribucija plina; opskrba plinom; trgovina električnom energijom; proizvodnja prirodnog plina; istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina; izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja; građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima; upravljanje željezničkom infrastrukturom; pružanje željezničkih usluga; djelatnost željezničkog prijevoza; privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata; pomorski agencijski poslovi; djelatnost prijevoza opasnih tvari; administrativne djelatnosti; usluge prijepisa, umnožavanja, fotokopiranja, uvezivanja i plastificiranja; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija; usluge s posebnom tarifom; iznajmljivanje motornih vozila: automobila, putničkih, teretnih i drugih vozila; istraživanje i razvoj iz područja geologije, kemije, biologije, geofizike, geodezije, rudarstva, nafte i tehnologije; provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenta u području civilne zaštite; djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja; snimanje iz zraka; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; skladištenje ukapljenog naftnog plina; trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom; trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom; upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om; upravljanje terminalom za UPP; izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina; poslovi zaštite na radu; osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gađenje početnih požara; osposobljavanje za rad s zapaljivim tekućinama; Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju; Servisiranje vatrogasnih uređaja; Zastupanje inozemnih tvrtki; Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu; Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva know-how iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina, proizvodnja i prerada proizvoda iz zemnog plina te kemijskih i petrokemijskih proizvoda; Međunarodno otpremništvo; Skladištenje te lučke i aerodromske usluge; Održavanje komunikacijske mreže; Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom; Tehničko održavanje objekata; Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji; Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama, te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji; Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme; Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava, te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; Usluga pranja i podmazivanja vozila; Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje, radi izdavanja dozvole za tu radijsku postaju; Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.