INA, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 8.8.2023.
OIB: 27759560625
MBS: 080000604
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 1.200.000.000 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 31.10.1990.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Avenija Većeslava Holjevca 10
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 1920
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

34.741.868.586 HRK4.611.038.368 €
+58,0 %

ROA

12,5 %
+ 6,3 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

51,8 %
+ 0,2 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

4.657.015.967 HRK618.092.238 € (13,4 %)
+53,8 % (- 0,4 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

1,4
-0,1

Omjer duga i EBITDA

0,7
-0,5

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 21.924.434.6282.909.872.537 21.613.303.3522.868.578.320 14.220.552.4431.887.391.657 mŁLvkxTcGJkvoY AXUgi$AusXwHYD
Poslovni prihodi 21.419.335.7842.842.834.400 21.430.301.9162.844.289.855 13.952.209.4261.851.776.419 QiGLGHYo&wvkEU jqNAZ$#YarzaAy
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 19,0 % 0,1 % -34,9 % Nt€cYP MeDYoh
EBITDA 2.932.631.458389.227.083 2.408.573.665319.672.661 493.615.09965.513.982 ŁSaeq@xlLCJwn dJyHVRmHgaIxT
EBITDA marža (%) 13,7 % 11,2 % 3,5 % MuHFnu Ry$h@&
EBIT 1.353.530.597179.644.382 774.425.345102.783.907 -1.113.388.647-147.772.068 B&iUnLkIu$GUW nHCZZxSmXrDeG
EBIT marža (%) 6,3 % 3,6 % -8,0 % VVeuh h$LTV
Neto dobit 1.334.288.921177.090.573 655.571.15887.009.245 -932.758.665-123.798.350 DszPepeQotoŁn OYcqlPkKfvhvP
Operativni novčani tok 2.733.014.466362.733.355 2.503.723.037332.301.153 2.504.951.293332.464.171 jŁTeZLTrŁnfht @yaUqXWnQVFxP
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 6,5 % 3,5 % -5,6 % &pKe& SZPGf@
Financijske obveze 2.130.180.140282.723.491 3.787.651.620502.707.760 2.515.118.287333.813.563 KUdl&Pr&IxRsq KFJZhTjOmJOkg
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,0 0,8 0,6 aqN Hex
Omjer duga i EBITDA 0,7 1,6 5,1 TdK Wzq
Stupanj vlastitog financiranja (%) 59,1 % 53,9 % 52,3 % rAkIoY k@aUxJ
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,2 0,3 0,2 Ans $od
Broj zaposlenika 4125 3789 3482 LOBV uBpB
Prosječna mjesečna neto plaća 9.8121.302 10.5251.397 10.4571.388 SaZMŁo PowSŁF

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Péter Ratatics , OIB:€qkmGGyEHxE , predsjednik uprave XvnLlpWLiYnGJeOUIzRxa$ifakUOoJlzaVBXSdkŁZGXnQjaIyspKwŁkcMIqBUHdYttltdwBkPRXTd$OxJMW
$ZbDbreKJtikSj€zc@mkBqE$ehR€RzyxIqhŁSqKC€myxmnFpfBrzc Povezani subjekti (2)
Zsombor Ádám Marton , OIB:hVLUffzagzP , član uprave #rbiBŁhstkmUyNOwchYPIŁVgUWksKQiYsi&$Ldoga€Fy$BTHQoWyHjH$V$NlUvicCNhQRTlŁzyvJzdlTCdb
b#pQIaAfQPCLlWjvnZDv@DXŁOu€CyQzixTG
Krisztián Pulay , OIB:iS@YvRtVpwm , član uprave KsPn@#ŁoeYcpBUc€nAVZURQBcqANdJooJikLsKSŁiJvoGj$ESTGUTWSycOKN#rKUqtgZpRLdnWxLch#zv$$
KDTVsProdAFFwŁa@SCbUBHin@fHW$UQX€wŁQXY
Miroslav Skalicki , OIB:uK€jodiQALB , član uprave khwThzDalYMHUsJpnHAŁKg#ORWXYFFmf$VQsaEX&$wrAhCjwfu#JŁLxDniCKckVgrnMŁcXOjpDETvznOsgz
RKcfpeNEyBMaRbKO#wkU
Marin Zovko , OIB:IfRa&HdNt$t , član uprave Y$qDWPHcaOSWhdityllsYHMrszCiiBŁQ@NuegXt€sTKFvIp@TUkiIIUQp€RdNe#YPBZUoEMbxmŁF@G&jKEP
NXWIuyevhFQr
ŠIMOVIĆ HRVOJE , OIB:OZrwtpUOPHI , član uprave qbIPSiCoTIPmByzkbKOlVh$rmMPIzvwŁFOmnmjLNfX@i€sp€zFzDBctJfWjGSzvdSPgtMM€yŁBG€jTtzcR
Povezani subjekti (4)

Nadzorni odbor

JÓZSEF MOLNÁR , OIB:Pt$s€jacHPŁ , zamjenik predsjednika nadzornog odbora F#liZPoM&snHBEŁWvfLjqjBkBifQ@SpFoyzGaVKDEngehm#nŁMl&$mPbzAhxpXOjCiYJLy&
ZVIfCDcCUoyRrntJCiYNZuTTmY@cŁNqcGQLhtHMY
Zsuzsanna Eva Ortutay , OIB:X€MJxGd$PYW , član nadzornog odbora gtlclCuykFACG@VLbcMV#WŁwbhKcg$BMhwJpatgeŁOiSX$FLb#CZDCb
KtvADyRSoDtbPtmrn&nWmtnZgb€AlziJeVŁ<cmn&zOjZvXvJUc Povezani subjekti (1)
László Uzsoki , OIB:WmvWGWahzRm , član nadzornog odbora ubk@#upG#ZAoqzYvGlgKceGsxfiwOS$sWPFtŁb$jFCaDV€FdngU$TG
JQUxFVLzxheNRaulwkq&EaDCWzaFIo@ŁZQGuYHVfXMLy
Domokos Szollár , OIB:eImloCqpKWB , član nadzornog odbora pMSbM$GrIjetBTŁMpOLfyOKdOMuWG€OuDOXiGmJkRaCPAUlSovAaŁw
JaBuMŁGplKVppt$XGDFgNXM$dzhcoQ@tvMF@gSZJ
Damir Mikuljan , OIB:dhvxzQkyWRp , predsjednik nadzornog odbora @VYirNFQTYkBVNh#cn€wuj$
DmiUCMOoGWgŁYWkTpa
Gabriel Szabó , OIB:BFrzfakRWIK , član nadzornog odbora Xa$TZV&IzDDEpdkuNJdyTPWseKJHIpqwGeo&kl€AnLvW@BBV#lXIyP
wIEIvPMuAJTN@LvoKhKcKIZŁvcIuMcSh@xngybwouyLmDpDvgMbw@WEooESTGYidxsPGdOv
Jasna Pipunić , OIB:orboR@t$FZS , član nadzornog odbora NABcjhsŁxtJdiWQnuRa&SRW
sEcosq$IM#tKhbV
IVANČIĆ IVO , OIB:IoUeXCfOzRB , član nadzornog odbora P€klcA&kOXHzŁO&k&iuLpMZ
Povezani subjekti (7)
Branimir Škurla , OIB:Isit#UNwiWr , član nadzornog odbora a&ehXsO@M€BuUPbXjlEFSDf
bzzNBQBgecOtŁ Povezani subjekti (3)

Podaci o subjektu

OIB: 27759560625

Ulica: Avenija Većeslava Holjevca 10

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: GULB@rŁaH@NeZ&kLdQ

Telefon: ZXWCndfMmLX

Fax: cRGbbQOaDIgEFU

Temeljni kapital: 1.200.000.000 euro

Djelatnosti: Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju; Servisiranje vatrogasnih uređaja; Zastupanje inozemnih tvrtki; Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu; Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva know-how iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina, proizvodnja i prerada proizvoda iz zemnog plina te kemijskih i petrokemijskih proizvoda; Međunarodno otpremništvo; Skladištenje te lučke i aerodromske usluge; Održavanje komunikacijske mreže; Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom; Tehničko održavanje objekata; Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji; Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama, te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji; Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme; Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava, te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; Usluga pranja i podmazivanja vozila; Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje, radi izdavanja dozvole za tu radijsku postaju; Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.; Stručni poslovi zaštite okoliša; Postupanje s otpadom - skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji; Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija; Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u ˝S˝ izvedbi; Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću; Održavanje željezničkih tračnica; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; proizvodnja naftnih derivata; proizvodnja biogoriva; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; trgovanje, posredovanje i zastupnje na tržištu nafte i naftnih derivata; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinske energije; opskrba toplinskom energijom; transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina; izvođenje rudarskih istražnih radova; eksploatacija nafte i prirodnog plina; oplemenjivanje mineralnih sirovina; izrada rudarskih projekata; proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije; isporuka i prodaja plina iz vlastite proizvodnje; istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda; proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda; izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izrada elaborata izmjene, označivanja i održavanje državne granice; izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte; izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata; izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata; izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata; izrada elaborata katastarske izmjere; izrada elaborata tehničke reambulacije; izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik; izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu; izrada elaborata za homogenizacija katastarskog plana; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nakretnina; izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničko vođenje katastra vodova; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izrada geodetskoga projekta; iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine; izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja; praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja; geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije; izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta; izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; stručni nadzor nad radovima izrade elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; stručni nadzor nad radovima tehničkog vođenja katastra vodova; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; stručni nadzor nad radovima izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; stručni nadzor nad radovima izrade geodetskoga projekta; stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izradom elaborata iskočenja građevine; stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; umnožavanje snimljenih zapisa; mjenjački poslovi; postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje; punjenje plinskih boca i spremnika; održavanje i popravak plinskih boca, spremnika i trošila; popravak plinskih instalacija; poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom; stručni poslovi zaštite od požara; djelatnost privatne zaštite; detektivska djelatnost; ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanje u radnom okolišu; provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme; popravak i održavanje vatrogasnih aparata; obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava; skupljanje otpada za potrebe drugih; prijevoz otpada za potrebe drugih; posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih; skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada); odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; izvoz otpada; ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH; poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina; poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak; stručni poslovi zaštite od buke; stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja; proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; stručni poslovi zaštite okoliša; ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električni, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica; opskrba brodova i plovila pitkom vodom; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; pružanje usluga informacijskog društva; organizacija savjetovanja, seminara i tečajeva; računalne i srodne djelatnosti; proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela; djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring); usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, posloven strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; grafički dizajn; grafičko oblikovanje i priprema; djelatnost nakladnika; distribucija tiska; djelatnost javnog informiranja; uređenje interijera; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga; prijevoz za vlastite potrebe; usluge u željezničkom prijevozu; kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka; prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima; međunarodni linijski pomorski promet; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; izdavačka djelatnost; trgovina plinom; skladištenje plina; distribucija plina; opskrba plinom; trgovina električnom energijom; proizvodnja prirodnog plina; istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina; izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja; građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima; upravljanje željezničkom infrastrukturom; pružanje željezničkih usluga; djelatnost željezničkog prijevoza; privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata; pomorski agencijski poslovi; djelatnost prijevoza opasnih tvari; administrativne djelatnosti; usluge prijepisa, umnožavanja, fotokopiranja, uvezivanja i plastificiranja; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija; usluge s posebnom tarifom; iznajmljivanje motornih vozila: automobila, putničkih, teretnih i drugih vozila; istraživanje i razvoj iz područja geologije, kemije, biologije, geofizike, geodezije, rudarstva, nafte i tehnologije; provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenta u području civilne zaštite; djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja; snimanje iz zraka; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; skladištenje ukapljenog naftnog plina; trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom; trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom; upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om; upravljanje terminalom za UPP; izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina; poslovi zaštite na radu; osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gađenje početnih požara; osposobljavanje za rad s zapaljivim tekućinama