Privredna banka Zagreb d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 20.3.2023.
OIB: 02535697732
MBS: 080002817
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 243.954.711 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 6.1.1978.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Radnička cesta 50
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Podružnice (18)
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - w Y
Poslovni prihodi - - - p $
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - G f
EBITDA - - - q l
EBITDA marža (%) - - - E S
EBIT - - - S u
EBIT marža (%) - - - D #
Neto dobit - - - V &
Operativni novčani tok - - - b R
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - W P
Financijske obveze - - - J e
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - Ł g
Omjer duga i EBITDA - - - u I
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - T V
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - D
Broj zaposlenika 3.129 2.992 - n z
Prosječna mjesečna neto plaća - - - S z

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Dario Massimo Grassani , OIB:CVYgXjaAPSb , član uprave zRVIOgdTAQRZJG€LVnBlYcJxAd#ztvJOmE$w€MpdJgRjr$PZZXFTOnDXHdIrljgLGCtEKHNI@dbyKgFE
OaaWqvA€BeoaE€xgŁGcpHKPRJ&WrLKNgYDcKJ
Hrvoje Dajak , OIB:KaRCuDmYtD€ , član uprave m$yDEW&DLIMtZOswRICBbmXvlLmTHiyVzXFQSJcBGZ€A@nxtBMVQrCcŁeDYzqj&jPw
#BJceHmB#CnWx€TzR#Mi
Andrea Pavlović , OIB:kx#FrOqiRdc , član uprave VqHtvjfnNkqHaRHMZfxRBWnLDHEqQXDpWfSmqLePsMŁ@#paukCQCaLa€C$pofuXwgA
r#€abOBhfuXqRT Povezani subjekti (1)
Draženko Kopljar , OIB:mPGNGBPLFTk , član uprave vbvp@vIW#€fvJgCAymlhSjWBQoJqfqfvkwmtLxhŁOTXVHZ&nEAXeZsSLFuZPlYwJYqKSzOuAEmT€MA#wrbmfSBWyeboXYSUvcN@XOjuvLWasZTŁE#j
dJsRwXTSuYgXisSdb€CdhHn Povezani subjekti (2)
Vedrana Jelušić Kašić , OIB:wU&gjZKbjdu , član uprave uKDLWgD&vVOtuoa$xABWBVb$&#wpyj&@zt@HaQicZlSSigIyJdTbhGtYoHOcqTEMZR#AqSbhYf
@WDJTWs@gUQbV Povezani subjekti (1)
DINKO LUCIĆ , OIB:sAeZTBFrFgG , predsjednik uprave yRmHIxCrDBJWUetypstp$@$HŁLzIfStxv@QCpkvpSeYUjkK#fJW€SxK$VeI&@#MqNRgXOqIF@EXXfgeVB€iW&vf€tVmKcyrXSnGRDsmuA
QBNZtVvAt$Ł Povezani subjekti (2)

Nadzorni odbor

Ignacio Jose Jaquotot Calvo , OIB:RwtYshkyE@i , predsjednik nadzornog odbora FTŁExaMROStVltRfŁAxJo@rGbzofbIuqDo&#ZodUubmnebIkaCkxMtzHhzj€rnwFeCS@xXFQdcVNREhArDEYe&dPuuSgFfjHlgIbIKtC&TUqY
mwcRiMoiXhhfDJCFfL@zOhq$GxgQCbKhtwH€wO Povezani subjekti (1)
Christophe Velle , OIB:cS#eO€h&FBq , član nadzornog odbora @XIWwJEFgKqmYg$XArMBEPQol€qTrUKrfgEECK&nCyPDrlc@ShgKzŁloGZrxZqULAŁHxcwUvueŁMŁM@ŁcsBKuAyf#V@
jZENSeDDsekbbMqVUAZozbrVnpJXAHh@GzrWqRmn$JKbxQf@Dkdf
Giulio Moreno , OIB:bnDHnpgiUmD , član nadzornog odbora l&nVibUlDTrtqRQdWJLUVjCcZvjoAqESPFfeK$@cp€ZLp#TwXLKYJRnB#L&sxlkSPYdksrSaMokXKwsfctRvglJ@YdjŁŁKlDTG&QWoEm
ypMamQxEYXQDUvskOfMOITaCDhDDzbIupl&wZpQ
Luca Leoncini Bartoli , OIB:HmfhizhpeUR , član nadzornog odbora CxbvefOJWFNtK&OcUpz&LfOFiisyIbxfphZQS#HWhPTL#yUkTXNAkXGciWM$tWA#OoDid@JaidU$LDKqOHeqOw#Rb&n&nLiKOY&MurGW
OsYHDLQfLcmlxQmXtsHgPMtW#JmtG€$cBIbbYtOP
Beáta Kissné Földi , OIB:lIrKf@T€sfY , član nadzornog odbora CkgGCŁCNzedYMhKkpuK€Adx
#Hbiw&woAhgzxaCZbWfVrIpejVSkKigYetl€
Draginja Đurić , OIB:hXLQCwcxmnS , zamjenik predsjednika nadzornog odbora JmUohaIGsX&€bjMdYAHUEvDyDLPS#lyy$CJ@wz€€WmzhkZpmwSDweTNUibkWKwLGfDCZaOnfCJ@X$cNkcibhiBUhuuUUOitfbtBhWQMhlduUVvYGNA#iUjddoakl#TRZWY&IamOLVz&ENAMŁVOGNoKKxPez$mgnSMU@@zQlhsoManZPnOkPlMDrLNEy&tSfvMkyzDOFFjfbA
€pKwOLmBRBFIjrquXouZIXODgWkAfKCnhrN Povezani subjekti (1)
MARTINOVIĆ MAJA , OIB:d#CnhleeKeq , član nadzornog odbora PRdQn$qCxgbHPygmbGŁYgye
Povezani subjekti (3)

Podaci o subjektu

OIB: 02535697732

Ulica: Radnička cesta 50

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 243.954.711 euro

Djelatnosti: primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun; primanje depozira ili drugih povratnih sredstava; odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredita i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove,ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring); financijski najam (leasing); izdavanje garancija ili drugih jamstava; trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: - instrumentima tržišta novca, - prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, - financijskim ročnicama i opcijama, - valutnim i kamatnim instrumentima; pružanje usluga vezanih uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom; iznajmljivanje sefova; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojima se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u predhodno navedene osnovne financijske usluge, i to: - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijsih instrumenata, - izvršavanje naloga za račun lijenta, - trgovanje za vlastiti račun, - investicijsko savjetovanje, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa, - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslovne skrbništa i s tim povezane usluge, - davanje kredita ili zajmova ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i; ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica; platne usluge, i to:; usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje; usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje; usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga; izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja; izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva; izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge; usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata; usluge novčanih pošiljaka; izdavanje elektroničkog novca; usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnike platnih usluga:; izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja; izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva; izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge; usluge iniciranja plaćanja; usluge informiranja o računu