PETROKEMIJA, d.d.

, Kutina
Datum ažuriranja: 21.4.2023.
OIB: 24503685008
MBS: 080004355
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 550.287.010 kuna / 73.035.637,40 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 1.3.1991.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Aleja Vukovar 4
Grad: Kutina
Poštanski ured: 44320 Kutina
Djelatnost po NKD2007: 2015
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

1.966.511.864 HRK261.000.977 €
- 9,7 %

ROA

6,4 %
+ 6,6 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

52,8 %
+ 13,2 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

181.743.998 HRK24.121.574 € (9,2 %)
+100,5 % (+ 5,0 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,8
-0,2

Omjer duga i EBITDA

1,8
-0,8

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.869.430.264248.116.035 2.134.412.396283.285.208 1.805.370.809239.613.884 QlT€&KPHSqKbn Ss€wYGgeNdihS
Poslovni prihodi 1.853.415.858245.990.558 2.131.251.449282.865.678 1.801.674.707239.123.327 NSGsLjQwtvhŁq zTrmIMGencYu€
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -5,7 % 15,0 % -15,5 % ŁLdCHq Xj@@Bf
EBITDA -209.408.594-27.793.297 265.455.84435.232.045 368.324.30648.885.036 fhKwf@WxnM MshUWaufwn@
EBITDA marža (%) -11,3 % 12,5 % 20,4 % MjFTq nxiH&
EBIT -298.886.297-39.669.029 166.599.68722.111.578 285.704.29537.919.476 WpGjk&nIeC @Rt€qbtU&u
EBIT marža (%) -16,1 % 7,8 % 15,9 % YHUhT@ EdvQf
Neto dobit -470.796.290-62.485.406 140.401.02818.634.419 265.001.07035.171.686 OfQwDarreG XRlA#wHiP#
Operativni novčani tok -44.243.035-5.872.060 179.685.29423.848.337 383.427.83250.889.619 clSePVfPnxKS OcprdHnBBj
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -20,3 % 11,5 % 23,3 % XoAvph YH@#f
Financijske obveze 597.487.90679.300.273 565.486.70775.052.984 108.817.85214.442.611 WCjMshn#bDn $EDIRITŁ#Oy
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,3 1,2 2,9 zNk dZl
Omjer duga i EBITDA -2,9 2,1 0,3 @xf #Pt
Stupanj vlastitog financiranja (%) 15,8 % 25,7 % 52,0 % yZGfrg ŁGffqs
Omjer duga i vlastitog kapitala 2,6 1,5 0,2 &sh QPu
Broj zaposlenika 1.625 1.499 1.332 @ŁRdJ ViOIC
Prosječna mjesečna neto plaća 6.056804 6.225826 6.491861 @kesm RKoKj

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

PÉTER SUBA , OIB:iZ$ITTdxgmE , član uprave nir@PbUQq&cX@I$B€GlhzFlMeEJKwyrnb€QBsvWvvXanFB@ŁXSer$FKh@fYLSKayLu&€y#OJpvrbl€GcHJsdTŁsWtoENWLdl@hbRE€GdEUBFTp&€Y&D
IX&eLCgLKvAteSGdEcvX
Davor Žmegač , OIB:ICPZ€€mDEsF , predsjednik uprave uZHUNBCPPet&nDhctMMycje$FIcgNVdHXqLTX€zbBMgzUGhWXbzwx#iL$LO
EecCzBme@xOFuTq
Dalibor Sokolović , OIB:wPDlhŁhGJrc , član uprave mPdHAYLqu&fJmxohkeIWEdHDTHQkOdYTRWVXBvxv#EetRFWtzY@hAVYIHZuyIhbReMyPcQgvmTbŁŁTsNrcrwfwT$€MPhAŁnTjMPFMGRixI$nzYJtnhH
lvlrny@RPB€unlIW
Krešimir Rendeli , OIB:sEnAkLJ€X$m , član uprave CfDbzZyCd€bhMPvBgyTNCqCWpAgcammTsM#rMgFVuilXRdaquJiGEnjRcmrzyViwSHvŁVDvŁt€ZZFkFMfwnQEgPEijPfuLcZAvFKnbVrTiSGOKMxhfT
CnRsrxqWruQLibŁYPe$eEa&@ Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Željko Klaus , OIB:bNJwYXX€Oxa , član nadzornog odbora rpDTS@Ek@DXqkOr&TlBPhrTReoz€TXS&qAOpMKjhAwŁ#DdehmbESNi
zŁVsvkDGQfqbŁkACp
Péter Ratatics , OIB:ICaPqsZNAJS , predsjednik nadzornog odbora RyTŁoIGOTaV€d#gZJhd#hkr$PtTIN&evaruXMqtxdsoPtD&VKSPmcPqmHXq$u€AX&gerFIMYumWv&cIMw€@$mxSLAHQvAxCfrQSMfKPCFxxwy$qlOdEw
AFrEOTq@xXX&jxDlJ$nlo$vvAbSFXlhdtLemfO€MZRLoZ$MBxEcSw Povezani subjekti (2)
PAVAO VUJNOVAC , OIB:ZIFQ$EsAlgL , član nadzornog odbora v#JYSXF#&aLWpGVEPQOSJPm
UDYWjJMLurŁzeruoaŁhVVNrVJg Povezani subjekti (23)
Tomislav Pokaz , OIB:ŁdpXNBgOvUz , član nadzornog odbora BbrqPXlpNxTaiuTizQGSDMD
KpbXe€SQ&ZuY Povezani subjekti (2)
Sabina Škrtić , OIB:dwkGwGm&omC , zamjenik predsjednika nadzornog odbora Hj#Zm@oCwuXhBtŁHr#gWAtVvsPKQMWQVdmUujelTNX@kFPjTwŁ#BHPBTNEnXsXvadCDVYLdMONIjwqpdlxZNcPNNkBgexOgwidGDLO#lbos
zGYccVKr$@i€OvvqXk€V Povezani subjekti (3)
GABOR HORVATH , OIB:AnSASkmRX&u , član nadzornog odbora rtdTGLeDJnckyŁfxNVdcAcS
rMuXJypyU€JwKrc Povezani subjekti (3)

Podaci o subjektu

OIB: 24503685008

Ulica: Aleja Vukovar 4

Grad: Kutina

Županija: Sisačko-moslavačka

Email: ofzgvneDaBtsY$#atO

Telefon: brHStULauHl

Fax: oJVGrm@iZnl

Temeljni kapital: 550.287.010 kuna / 73.035.637,40 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla; Promet gnojivima i poboljšivačima tla; Tehničko ispitivanje i analiza; Opskrba plinom; Proizvodnja električne energije; Opskrba električnom energijom; Ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla; Trgovina plinom; Skladištenje nafte i naftnih derivata; Proizvodnja toplinske energije; Opskrba toplinskom energijom; Djelatnost otpremništva; Prijevoz za vlastite potrebe; Usluge u željezničkom prijevozu; Usluge upravljanja željezničkom infrastrukturom; Izrada tehnoloških, strojarskih, eletkroenergetskih i građevinskih projekata te projekata mjerenja i regulacije; Izrada stručnih podloga, elaborata i studija; Djelatnost praćenja kvalitete zraka; Djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokrenih izvora; Djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora; Djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje voda; Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava otpada; Laboratorijske analize tla; Proizvodnja dekarbonizirane, demineralizirane, rashladne i pitke vode; Opskrba pitkom vodom; Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme; Instaliranje industrijskih strojeva i opreme; Organizacija izvedbe projekta zgrade; Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove; Gradnja vodovoda za električnu energiju i telekomunikacije; Elektroinstalacijski radovi; Uvođenje instalacija, vodova, kanalizacije i plina i instalacije za grijanje i klimatizaciju; Ugradnja, popravak i održavanje dizala i pokretnih stepenica; Proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija; Trgovina na veliko naftnim derivatima; Trgovina na malo naftnim derivatima; Djelatnost prijevoza opasnih tvari; proizvodnja čađe i crnih pigmenata, te proizvoda na bazi čađe i crnih pigmenata; proizvodnja i prerada bentonitnih glina i drugih nemetala, te proizvoda na bazi bentonita za sve namjene; održavanje opreme, uređaja, instalacija, građevinskih objekata te mjerne i regulacijske tehnike; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; pripremanje hrene i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem; usluge kemijskih i fizikalnih laboratorijskih ispitivanja te analiza proizvoda, sirovina, voda i otpadnih voda, zraka i tla; usluge: ispitnih stanica, popravaka i pregleda mjerila, ispitivanja metodom bez razaranja, stolarske usluge; izrada, popravljanje i ugradnja opreme, uređaja, instalacija i djelova; Servisiranje vatrogasnih aparata; Gumiranje opreme i održavanje gumirane opreme; Usluge kemijskih i fizikalnih analiza industrijskih kemikalija, katalizatora, biljnog materijala, otpada, mazivnih i loživih ulja i plinova; Usluge ispitivanja radnog okoliša; Postupanje s otpadom i opasnim otpadom; usluge skladištenja; stručni poslovi zaštite okoliša