Allianz Hrvatska d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 28.4.2022.
OIB: 23759810849
MBS: 080004103
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 101.722.400 kuna / 13.500.882,61 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 20.12.1991.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Vjekoslava Heinzela 70
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Podružnice (4)
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - y H
Poslovni prihodi - - - d j
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - I z
EBITDA - - - P d
EBITDA marža (%) - - - d x
EBIT - - - P E
EBIT marža (%) - - - d H
Neto dobit - - - B v
Operativni novčani tok - - - v g
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - c d
Financijske obveze - - - j J
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - r B
Omjer duga i EBITDA - - - Z L
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - E h
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - A i
Broj zaposlenika 432 372 - X l
Prosječna mjesečna neto plaća - - - B i

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Daniel Matić , OIB:Z&zrPdvgzyB , predsjednik uprave W&oUKNs#yTpVbJ@voc$ZkC#oF$EQŁnDPzŁDPVNvUkqIOqgYhSoHD€YXTBAPPJb$KQZcbGoZanhu##m@edc€RfŁRbiqNV€gLJv€€RE&bjPmVWjcZVCq
rmckkQHAzVaDcHWlF$nmahBUBzk#xFRyS
Slaven Dobrić , OIB:NuemLTnJDDF , član uprave JLKOA€XdnWQKkIirmNJtEhrPTxŁ#iAdWe&KwoVzzouK&&kzeihB&#PAia$#JŁd#nyzln@rCQTPEQWuSp@aR
A€hcO&iWt
Marijana Jakovac , OIB:aq#KzdDC€Mg , član uprave xeqilKqLljLLeMzoRXXrUVPvjUzWzqPrr#acO€xDMXqKPeW€AuslgaMbP#ŁQRTR$TaakrXaSgTf
@kFgE€$WE€

Nadzorni odbor

Mario Ferrero , OIB:jKRn€NUŁhsy , član nadzornog odbora
FvwuEsMiUZEM#PwJT#RV&N&pPJ&tKGTŁhmxvOsAMotqef@
Petros Papanikolaou , OIB:WYHDAEPW&yy , predsjednik nadzornog odbora
Ge$vZYOFFlOXB$h#EnJcXKStelHFPpKqŁ&HNFXOVbZ
KOLEGA TAMARA , OIB:ZSHAGHYJLos , zamjenik predsjednika nadzornog odbora Va&MIRtRIvVadYEtUvnZtB€qŁldfŁnGec@jcLA@FaESjExjiCUDUdPŁUbLNcuORbpx€gvhhUyh€poVmHB#dljsAM€OAAtaRMsxzMzDsaspb$QQmGeFbz
Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 23759810849

Ulica: Ulica Vjekoslava Heinzela 70

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 101.722.400 kuna / 13.500.882,61 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: a) Neživotna osiguranja;; osiguranje od nezgode,; zdravstveno osiguranje,; osiguranje cestnovnih vozila,; osiguranje tračnih vozila,; osiguranje zračnih letjelica,; osiguranje plovila,; osiguranje robe u prijevozu,; osiguranje od požara i elementarnih šteta,; ostala osiguranja imovine,; osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,; osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,; osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,; ostala osiguranja od odgovornosti,; osiguranje kredita,; osiguranje jamstava,; osiguranje raznih financijskih gubitaka,; putno osiguranje,; osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja,; b) Životna osiguranja.; poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja;; posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,; poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,; procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekata i procjene štata,; obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja,; Poslovi nuđenja udjela investicijskih fondova te poslovi ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovisnkih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama Zakona koji uređuju nuđenje udjela investicijskih fondova i ponudu mirovinskih programa; Poslovi zastupanja u osiguranju za druga društva za osiguranje