PODRAVKA d.d.

, Koprivnica
Datum ažuriranja: 25.5.2023.
OIB: 18928523252
MBS: 010006549
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 213.600.090 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Datum osnivanja: 1.10.1993.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Ante Starčevića 32
Grad: Koprivnica
Poštanski ured: 48000 Koprivnica
Djelatnost po NKD2007: 1039
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

2.407.298.720 HRK319.503.447 €
+8,9 %

ROA

3,9 %
-2,2 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

74,9 %
-9,8 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

247.372.515 HRK32.831.975 € (10,3 %)
- 13,4 % (- 2,6 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

1,7
-1,2

Omjer duga i EBITDA

2,0
+ 1,5

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.060.225.456273.438.908 2.148.857.884285.202.453 2.187.934.682290.388.836 xMGnWdzYavS&a QavJ$QKgpljVo
Poslovni prihodi 2.010.868.670266.888.137 2.097.698.412278.412.424 2.122.853.051281.751.019 HejjDŁiqMYwJq crEvxD$emVErp
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 2,3 % 4,3 % 1,2 % mhqHg cSnVV
EBITDA 206.189.05527.365.990 212.657.73428.224.532 266.062.41135.312.550 uxrTTqEBŁŁL tYbzufaKaJe
EBITDA marža (%) 10,3 % 10,1 % 12,5 % yTSAŁF xTwCGW
EBIT 118.290.93515.699.905 115.169.04515.285.559 167.691.48922.256.485 P€FqhuiTFre zJONs@yd$MP
EBIT marža (%) 5,9 % 5,5 % 7,9 % €XATq €JlJJ
Neto dobit 113.141.32615.016.435 145.189.10419.269.906 193.832.03625.725.932 mBL$ouyVxvZ GvZxrxEW€eL
Operativni novčani tok 292.124.65238.771.604 143.848.90419.092.031 270.865.58435.950.041 JŁŁopOEjJZi UNHCSEIŁIDX
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 4,0 % 3,8 % 5,5 % wyhhc ŁHFPK
Financijske obveze 388.455.65651.556.926 357.656.45647.469.169 295.125.48939.169.884 layL$ŁFkROl ŁebLpoeŁN€W
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,8 1,9 2,2 IsJ HGI
Omjer duga i EBITDA 1,9 1,7 1,1 sEc EKY
Stupanj vlastitog financiranja (%) 73,1 % 74,9 % 78,9 % psPwWF DVwurx
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,2 0,2 0,1 UGV sQi
Broj zaposlenika 3.097 3.177 3.105 FBLOR FCuz&
Prosječna mjesečna neto plaća 7.323972 7.7901.034 8.1081.076 yMrgu GsYax

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ljiljana Šapina , OIB:H#KjfTASsŁs , član uprave ŁtzŁIMabJuiLGdjCLCOU&RZaKxip@EqBzKyYyhlzR@QDfpEG&QvPelvoUYuRjrdEDgR$kKKjWUC€AV$btcsnPbcOVKEasUPgaMA
€XIbrGMzKiwn€dTeH€vv
TADIĆ MILAN , OIB:iEDgaGqwCEc , član uprave euV&DkABgCiSmecF@ZvIilWX#UhAlWVwFFSyigP#G@PsArXB@AtXM&#zY€BpCAVKnrMgMkcWJ$BkVjXJ&gDkj€jJLZakegxGhE
FOewvTdWNR#Pdugy Povezani subjekti (2)
Martina Dalić , OIB:sc@qhoHDUtJ , predsjednik uprave yxjD$DRdIkGrpHMqSP&&lEmtVJwdXHbcCKlekN€MLRYNmrNjU@vuYwetLvosMuGBJkofboGEQqqUmYGj$MIZRnDLlxSueMŁXKWE
CCoImxqdoGKHtp Povezani subjekti (2)
Davor Doko , OIB:FwŁlnpbgdzj , član uprave VRfEqTJPTEhNEbhhJVFbpfFZVŁrdnicfueRfKZ@sAyakei$KFISLXYzwMGoqhlhqiBZfKBWqXSaxFa$sEhXfQQHWlbTEqMLURp
CcJVŁErhtF@C Povezani subjekti (2)
Ivan Ostojić , OIB:qrK$mAOBZRz , član uprave D#pnSŁKHFfVYZjphTupdCYiqizvgKGPPriGaPWZii@xcVSrS@Y#NquxkSŁFZJk@ŁQFnwcOR@VH#FgFUPHdjrMBf@rc
IQRŁY€AyMPl$voH@yjzsD Povezani subjekti (2)

Nadzorni odbor

Tomislav Kitonić , OIB:MkvRmBLtOgq , član nadzornog odbora FAGBmVo&EozFkMn#kPJ$DŁY$mcor@uF@p$vviFQd#@nVTfKFŁGgeFkmGhKV
Jn@€Pi$W Povezani subjekti (3)
Damir Felak , OIB:pWxRe€lBGRC , član nadzornog odbora hHRiswNhxEOpNXqHw@€XtYIbpHuCfajgufjOyEKICADRank#uxvDI#PJ€wzkCLBXbo#oucOssvVsUxABd#Nolf
X#QZQCKgGwŁmwss&FS
Krunoslav Vitelj , OIB:iDRSecuHvxH , član nadzornog odbora H@Ss$QAXVMMhMpftoAOPhu$GhNFVtkIMTY€ymz#breqFVbFiŁpGGhigSCMKnKljqDŁOtrmGuGsdCEvqGIdVEeClqx
lvapMQG#ŁCVN
KSENIJA HORVAT , OIB:RxSjRŁuEdOM , član nadzornog odbora bEfnPfMAUd$FxlFzbWHEtUyxlDbMCwmUXj€knixVtBBqVrb@LGTnVJZHM
nCLEŁ€ewhnNnaMyfsRrTHb#
Damir Grbavac , OIB:hdA&dŁ€OJxY , predsjednik nadzornog odbora ŁglRtDcztENQrzaIjxotELHkg€BBxjZEvCMRzbdnwNnwUNPCCwUWbEUuZBquBbCKkJbpnJOIUA@wdRPSp€ŁAOCjrnYyxqolULdL
KsgVzhMBaGdQHsYFDcB$ig Povezani subjekti (1)
Luka Burilović , OIB:qBOQXXmVilA , zamjenik predsjednika nadzornog odbora GEfJjFYCAIkJIrFRiiyKhikCfGiKuVFeyQAny&ZWizhXFxGfRGDspaYdZdkcdONkDFQyqYZmIbhoAN&nADyoSSuXx
cNVS@zUm&TAgOuzmXjOzqcMg& Povezani subjekti (1)
Petar Miladin , OIB:bZVfSqRzAOL , član nadzornog odbora DULiNCDz&GsPŁB#pgeHŁAuVbaŁGkjpnNgojCYlmoZSjvpKVdXBqUzOKP€pHO$ZQNZeoRYyR#yYgoKgrPjjMi€TUSd
UEodYtŁCWWL Povezani subjekti (4)
Marina Dabić , OIB:bEFfpvbancE , član nadzornog odbora Y€ykSNnOGJWtEtjWalhluKftedmyIxzkBPmpltarUHPBFQBsGZBuGwPOY
EGuhvFOPssuHzrnKv

Podaci o subjektu

OIB: 18928523252

Ulica: Ulica Ante Starčevića 32

Grad: Koprivnica

Županija: Koprivničko-križevačka

Email: Qm#doNczrpvEeKAYRhnm

Telefon: KfCBsTeMlNo

Fax: UkQgjU#VySn

Temeljni kapital: 213.600.090 euro

Djelatnosti: Tehničke i tehnološke znanosti; Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti; Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba; Međunarodni prometno-agencijski poslovi; Poslovi međunarodnog otpremništva; Opskrba prijevoznih sredstava robom; Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom; Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu; Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu; Organizacija međunarodnih sajmova; Zastupanje stranih tvrtki; Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu; Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji; Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga; Usluge kontrole kakvoće i količine robe; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na; priredbama, sajmovima, izložbama i sl.; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom; Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode; Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom; Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta; Trgovina plinom; Skladištenje plina; Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije; Djelatnost privatne zaštite; Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme; Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijsih mreža; Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela; Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; Proizvodnja i distribucija električne energije