IMEX BANKA d.d.

, Split
Datum ažuriranja: 18.10.2014.
OIB: 99326633206
MBS: 060001876
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 143.335.200 kuna / 19.023.850,29 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Tolstojeva 6
Grad: Split
Poštanski ured: 21000 Split
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - H j
Poslovni prihodi - - - q f
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - U K
EBITDA - - - T m
EBITDA marža (%) - - - P $
EBIT - - - y W
EBIT marža (%) - - - D A
Neto dobit - - - s L
Operativni novčani tok - - - Y
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - S r
Financijske obveze - - - $ r
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - q R
Omjer duga i EBITDA - - - G z
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - W N
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - w T
Broj zaposlenika 158 138 - $ O
Prosječna mjesečna neto plaća - - - $ S

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ozren Dragčević , OIB:i$FiDŁBBRCk , predsjednik uprave EEdUGxf&xJVyZYatGv$ŁkaqYxGw#TqzZomCuzzqcVRDJMDlKiL$LWCAjTEdŁBljHP&KtWm#MFZjSXhMublSHuoDl
mYauWqaqo&#Pyyt&RoG@YnMsypeVScShzfG€MGwU€ykam&$iyVvGhGM
BORIS PEKO , OIB:ŁLn&mMEYLjT , član uprave WTrvqLxs€gCrF$t$d@mMŁtSHseJJHzaZxTfixDlkOvHm@ahAzRhbeXTjBkDLBnkEFi#sVLEaRC@KlmKR&JQwSŁ#ZA&hMAZihKDhUfvkoMHJc
ZJ€UarPyXtsFoarZkxax
Dijana Kalinić , OIB:ZWŁhEwrGeij , član uprave LwYŁx@MsOKqKXRblFELDVnRCDJWQkŁITvKgPQa#bYFLnoLiQjKmCTeOeeV&nh&IPBXVMqMVkJqlPbkTxhGmZSGAQ$Cr$eMzc&$mRwVfXuByi
y€C#BEGbPo&#WERnb

Nadzorni odbor

LABAŠ DAVOR , OIB:aG@wJSg€BAL , član nadzornog odbora
Povezani subjekti (2)
Danijela Šimović , OIB:gPlRNXY&Awz , zamjenik predsjednika nadzornog odbora
aFYMO€r$sEy
VRANKIĆ ILKO , OIB:$U$$solc$ŁD , predsjednik nadzornog odbora
Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 99326633206

Ulica: Tolstojeva 6

Grad: Split

Županija: Splitsko-dalmatinska

Temeljni kapital: 143.335.200 kuna / 19.023.850,29 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji (mjenjački poslovi); Obavljanje novčanih posredovanja; Primanje svih vrsta depozita; Davanje svih vrsta kredita, otvaranje dokumntarnih akreditiva, izdavanje jamstava i bankovnih garancija te preuzimanje drugih financijskih obveza; Obavljanje poslova s mjenicama, čekovima i certifikatima o depozitu za svoj račun ili za račun svojih komitenata; Pozajmljivanje, prodaja i kupnja za svoj račun ili za račun svojih komitenata financijskih izvedenica (ročnica, opcija i sl.); Obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za svoj račun ili za račun drugih osoba; Izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kartice, putne čekove i bankovne naloge); Obavljanje poslova financijskog lizinga i faktoringa; Davanje informacija o bonitetu komitenata na njihov zahtjev; Obavljanje kreditnih poslova s inozemstvom i platnog prometa s inozemstvom; Obavljanje platnog prometa u zemlji; Pružanje ostalih financijskih usluga koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka; Pružanje financijskih usluga zastupanja u osiguranju, u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje, i to dijelom koji se odnosi na obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju za banke