Zagrebačka banka d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 26.4.2023.
OIB: 92963223473
MBS: 080000014
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 850.068.230 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 27.12.1977.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 10
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - Z &
Poslovni prihodi - - - W j
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - F C
EBITDA - - - f E
EBITDA marža (%) - - - T m
EBIT - - - a u
EBIT marža (%) - - - o s
Neto dobit - - - d k
Operativni novčani tok - - - u I
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - l O
Financijske obveze - - - G n
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - C E
Omjer duga i EBITDA - - - U y
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - r x
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - u D
Broj zaposlenika 3.803 3.739 - G A
Prosječna mjesečna neto plaća - - - h

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Dalibor Ćubela , OIB:QvCKm$$Ghsu , član uprave @JYQVupgdyszSOMQnQQgZwHbohkbqTAGQPXpSgZOWaboe$q$ZkNwQMVHB@iuKNvKyljDxd
@HxBJ€UZ&txoCGGKvD#PnV€lEJlRwyRmE$mFŁPDWsiA Povezani subjekti (1)
Jasna Mandac , OIB:u&bKpEnwgJh , član uprave wiIL@ŁTDiEbKkHZALgAdcFUJoi€$NICrdcFE&tRDCpŁ&TswDQDcQflErNŁdUBYwaBqmICUDYO@btFYw$s$lJlrLxXUx@P&Bkyf#iFoB$AEBiKRluJiiFsnuQfu
qodFIR$x#gdNvD#pIh Povezani subjekti (1)
IVAN VLAHO , OIB:qinGoCunU&x , predsjednik uprave LrkDR@TY#$pnTWFQ$sfLCeNf&HkŁaRb@ŁŁovzKeFgRNlA$Upjry$uqundEGKST@jaroTnQXrNZkrRieBs$WoZgIOKBRuDUtNUkKONABSUGnVGDW$fFXX@OK#jZJmŁiozmXWmXQus#DUSztIHlWO€&VPF
ZPltxVTrYtpompdPRlcz
Spas Blagovestov Vidarkinsky , OIB:#yBvQBAjTp@ , član uprave QHRMHkA$fqizGDZa&y€nRzWLhOvcvUqYovZhVcVlQq@JR€$sxhEqUCmXqFlzud
FKŁKKQkyEacTWh$NziTDlNQŁDlJBwPxcwtktJ Povezani subjekti (1)
Pavel Vinter , OIB:HulH€cjNBmE , član uprave bdLCgrxxzAHeGjCviAci&IEsuo&nrmsBŁEgTDu$F$szIAQee&nAMeDHTYZOyuKG
NNFfBCpruF
Gianluca Totaro , OIB:XnKO$seJYqD , član uprave lfc$@M#kgDRqlm$#qcbN$MHHW@EdnpoVaChoikEvvHNBF&eiAxtn@dHYXUeŁIW&
xU$QiEMRGXlYuŁFCZYbcw
Tatjana Antolić Jasnić , OIB:&BY&#IQOFEn , član uprave YKWnKm&dtfmPRFTZRSFhmzG#ScUn&$DBT@ŁkjYxtc@pQPsGwhp€$AcAeEbUnSOh
xbl$TFovyaRFoKvkgWdFN& Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Zeynep Nazan Somer Ozelgin , OIB:IBw@bgIEJaN , zamjenik predsjednika nadzornog odbora WxvkwsqzzGaoXRTOwtRvIT$TkFWkInuRwxSTAApjsMUwnSZlHRRRylFC&bArVGqLRJxfŁAOvEoC$ŁEmRm
rcwWdZLsPXeA€NlcIedbzlHDbMJiJCxvoEkjzvuqmtqipvFbX
Daniela Croitoru , OIB:ZwfIvsFVt#Q , član nadzornog odbora PiiMfpRziCiTptvG$eUmGoL
qMSnzReNG#ebEKdDAdMyUwdvUAmKxYOJgWyAM
Teodora Alexandrova Petkova , OIB:BYhEucZLSr& , član nadzornog odbora YaUI#wxzocSzlUWnlV#nScw
€FktgUEkCPqsWEGOqf€Rpof$qXutvXDj$jVCPCQe
Davide Bazzarello , OIB:kyQj$hAifGK , član nadzornog odbora ITKHPgpDIgRukLGxsoDŁnOa
nxX$AIXLNpN#QqcGcg€H€TEmYuqN#cHd#
Simone Marcucci , OIB:zdPxko$rUDF , predsjednik nadzornog odbora XRwGQigYoGcUtrdLXKRripA
WNMOxxDWjPŁPG€k@S$outXIcFHcehD
Mirjana Hladika , OIB:ScnRZzDTphl , član nadzornog odbora qyEucWNtMŁw#$NŁEpIpVfuf
@chveqz€LHJCeDojrPqUEcirEauTK
Danimir Gulin , OIB:ŁLG&THR#goC , zamjenik predsjednika nadzornog odbora SAktsKaBBf€FuaabzvrE$gt
M$DGL&XoKgnB

Podaci o subjektu

OIB: 92963223473

Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 10

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 850.068.230 euro

Djelatnosti: primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava; odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring); financijski najam (leasing); izdavanje garancija ili drugih jamstava; trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: instrumentima tržišta novca, prenosivim vrijednosnim papirima, stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove; financijskim ročnicama i opcijama; valutnim i kamatnim instrumentima; platne usluge u skladu s posebnim zakonima; usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom; iznajmljivanje sefova; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama i to: zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata; izvršavanje naloga za račun klijenata; trgovanje za vlastiti račun; investicijsko savjetovanje; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa; pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja; davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit; savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima; usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga; investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima; usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa; investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge; poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje; izdavanje elektroničkog novca